Nájemní smlouva na nemovitost

V případě, že je předmětem nájmu nemovitá věc, uzavírají mezi sebou pronajímatel (jako vlastník pronajímané nemovitosti) a nájemce nájemní smlouvu na pronájem nemovitosti. Předmětem pronájmu tedy může být jakákoliv nemovitá věc, např. byt, dům, nebytová jednotka, pozemek.

Stejně jako u movité věci, je v případě nemovité věci pojmovým znakem nájmu přenechání věci ve vlastnictví pronajímatele do užívání nájemce na dočasnou dobu a za úplatu. V rámci pronájmu nemovitosti je poměrně běžné setkat se s požadavkem pronajímatele na úhradu jistoty, že nájemce zaplatí nájemní a splní i další povinnosti, které pro něj z nájemního vztahu vyplývají.

V případě pronájmu bytu či domu, jehož účelem je zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti, se k nájemní smlouvě, kromě obecných zákonných ustanovení o nájmu, vztahují dále zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu dle zákona č. 89/2012 Sb., kdy zákon např. vyžaduje písemnou formu takové nájemní smlouvy.

V případě pronájmu prostoru sloužícího k podnikání, se k nájemní smlouvě, kromě obecných zákonných ustanovení o nájmu, vztahují dále zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle zákona č. 89/2012 Sb.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!