Jedná se o řádný opravný prostředek, který je uplatnitelný vůči určitým rozhodnutím (platební rozkaz, trestní příkaz, správní příkaz). Včasným použitím odporu adresát vyjadřuje svůj nesouhlas s rozhodnutím a v řízení je pokračováno, naopak nevyužitím odporu se rozhodnutí stane pravomocným a vykonatelným.

Odpor bývá nejčastěji využíván v řízení trestním, správním a občanském řízení správním.

trestním řízení se odpor používá jako opravný prostředek proti trestnímu příkazu. Odpor může být podán od 8 dnů poté, co byl trestní příkaz adresátovi doručen. V případě jeho včasného podání dojde ke zrušení trestního příkazu a k zahájení hlavního líčení ve věci.

V občanském soudním řízení slouží odpor jako opravný prostředek vůči platebním rozkazům, s výjimkou šekového a směnečného platebního rozkazu. Jeho podání je na rozdíl od odporu používaného v trestním řízení možné do 15 dnů od doručení rozhodnutí, s výjimkou evropského platebního rozkazu, kde je doba na podání odporu prodloužena na 30 dnů.

Třetím typem řízení, kde je možné odpor využít je správní řízení. Oprávněn podat odpor je ten, komu je správním příkazem uložena povinnost. Ve správním řízení může být odpor podán do 8 dnů od oznámení příkazu. Odporem se vydaný příkaz ruší a v řízení se pokračuje.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!