Podání žaloby

Podání žaloby znamená podání návrhu na zahájení občanskoprávního řízení, nikoli řízení trestního. Tento návrh se nazývá žaloba, což je procesní úkon, jímž se žalobce obrací na soud s návrhem, aby o jeho určitém právu proti určitému odpůrci autoritativně rozhodl. Kromě toho, že žaloba zahajuje řízení, také vymezuje jeho konkrétní účastníky a konkrétní předmět řízení.

Forma žaloby může být buď písemná, ústní do protokolu, nebo elektronická s elektronickým podpisem. Obecnými náležitostmi žaloby jsou označení soudu, toho, kdo činí návrh, které věci se žaloba týká, co se žalobou sleduje (tzv. petit žaloby), podpis žaloby a datum. Dalšími povinnými náležitostmi je povinné označení účastníků řízení, popřípadě jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!