Popření otcovství

Poměry mezi rodiči a dítětem je problematika upravená občanským zákoníkem. Otcovství se určuje podle tzv. domněnek otcovství. Tou základní je, že pokud se dítě narodí v manželství nebo do uplynutí třístého dne po jeho zániku, má se za to, že otcem dítěte je manžel matky. Manžel může popřít své otcovství, pokud splní dvě lhůty. Manžel musí popřít otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které zakládají jeho důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte. Druhá lhůta je šest let od okamžiku narození dítěte. Pokud je dítě starší než šest let a manžel důvodné pochybnosti zjistí a chtěl by popřít své otcovství, již to není možné. Pokud se dítě narodí mezi stošedesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po jeho zániku, lze popřít otcovství, jen pokud je vyloučeno, aby manžel matky byl otcem dítěte.

Druhá domněnka otcovství je taková, že pokud se narodí dítě počaté umělým oplodněním neprovdané matce, je otcem dítěte muž, který dal k umělému oplodnění souhlas. Pokud se dítě narodí v době mezi stošedesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění, se kterým dal muž souhlas, nelze otcovství popřít.

Třetí domněnka se týká souhlasného prohlášení. Má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením jeho a matky dítěte. Pokud by chtěl své otcovství následně popřít, může tak učinit pouze tehdy, pokud by bylo vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Zároveň tak může učinit pouze do šesti měsíců ode dne, kdy bylo otcovství určeno.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!