Představenstvo

Představenstvo plní ve společnosti funkci statutárního (voleného) orgánu, jehož úkolem je řídit běžnou činnost akciové společnosti nebo družstva.

Představenstvo akciové společnosti je takovým orgánem společnosti, jehož úkolem je rozhodování o záležitostech společnosti, které nespadají do kompetencí valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo se skládá ze členů představenstva, kteří jsou oprávněni za společnost jednat a jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Členy představenstva zpravidla volí a odvolává valná hromada. V některých případech mohou stanovy akciové společnosti určit, že představenstvo volí dozorčí rada.

Představenstvo družstva se od představenstva akciové společnosti trochu liší. Představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva, jehož úkolem je jeho vedení. Představenstvo zde plní usnesení členské schůze a zároveň ji odpovídá za svou činnost. Nestanoví-li stanovy jinak, tak má představenstvo 3 členy.

Na členy představenstva akciové společnosti i družstva se vztahuje zákaz konkurence. Avšak v případě družstva existuje v zákazu konkurence výjimka, a to je případ, kdy se jedná o koncern, dále o společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členové jsou pouze jiná družstva.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!