Rozhodčí soud

Jestliže jste při uzavírání smlouvy uzavřeli také jako její součást písemnou rozhodčí doložku, popřípadě jste uzavřeli samostatnou rozhodčí smlouvu, můžete případné spory, které vycházejí z majetkového kontraktu, řešit před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR případně před jiným rozhodčím soudem. Výhodou rozhodčího řízení (arbitráž) oproti klasickému soudnímu řízení je jednoinstančnost (nelze podat opravný prostředek), rychlost a menší formálnost.

Rozhodčí nálezy nabývají právní moci okamžikem doručení stranám sporu (protože se nelze odvolat) a jsou velmi dobře vykonatelné ve většině států světa (v těch, které jsou smluvními stranami Newyorské úmluvy z roku 1958). Rozhodčí nález může tedy být exekučním titulem. Další nespornou výhodou je, že si smluvní strany můžou zvolit rozhodce ze seznamu rozhodců dle vlastního uvážení. Smluvním stranám se rozhodčí řízení vyplatí i z hlediska jeho nákladnosti, protože je zpravidla mnohem méně nákladné, než soudní řízení. Poplatek činí 4 % z hodnoty sporu, minimálně však 10.000,- Kč.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!