Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují právní předpisy, ale také další akty státních orgánů. Právními předpisy vyhlašovanými ve Sbírce zákonů jsou ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky. Jiné akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů jsou některé nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne, usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, rozhodnutí prezidenta republiky (např. o amnestii) atd. Sbírky zákonů se vydávají v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá na konci kalendářního roku. O vydávání, tisk a distribuci (obcím a krajům) se stará Ministerstvo vnitra. Všechny obce, městské obvody a městské části, ale i kraje musí ve všední den umožnit každému bezplatné nahlížení do Sbírky zákonů.

Sbírka zákonů má velký význam pro platnost a účinnost právních předpisů. Právní předpis se stává platným v okamžiku jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení se považuje den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů. V den své platnosti je právní předpis součástí právního řádu. Neznamená to však, že od okamžiku platnosti se musíme právním předpisem řídit. Zákon vstupuje v život (tedy je schopen zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy) od okamžiku jeho účinnosti. Účinnost ke konkrétnímu dni je většinou stanovena přímo v právním předpisu, většinou v posledním ustanovení. Pokud účinnost není v právním předpisu přímo stanovena, platí obecné pravidlo, že se právní předpis stává účinným patnáctým dnem od vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Časový interval mezi platností a účinností právního předpisu se jmenuje legisvakanční doba. Tato doba je určena pro to, aby měla veřejnost prostor seznámit se s novým právním předpisem a případně se připravit tak, aby podle něj mohla postupovat. Legisvakanční doba se prodlužuje s rozsahem právního předpisu a množstvím změn, které přináší. Většinou je zachována obecná doba patnácti dní, ale například v případě rozsáhlého právního předpisu, jako byl občanský zákoník, byla legisvakanční doba delší než 21 měsíců.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!