Jedná se o dohodu mezi spornými stranami, jejímž úkolem je urychlit řízení a nalézt kompromis mezi oběma stranami. Dohoda musí být schválena soudem na návrh, čímž získává účinky pravomocného rozsudku.

Český právní řád zná dva typy smírů. Tím prvním je prétorský smír, kdy je dohoda schválena již v předběžném smírčím řízení. Druhým typem je tzv. smír soudní, který je uzavírán v zahájeném soudním řízení, jehož úkolem je rozhodnutí ve věci.

Smír musí být schválen soudem, aby nabyl právní moci. Je možný pouze v případech, které spadají pod pravomoc civilních soudů.  Smír nelze schválit ve věcech, kde lze zahájit řízení i bez návrhu, a to i v případě, že by zde uzavření dohody bylo jinak možné. V tomto konkrétním případě by soud smír neschválil, nýbrž ho v rozsudku pojal za své rozhodnutí.

Z důvodu, že jde o dohodu mezi spornými stranami, není proti tomuto usnesení přípustné odvolání ani dovolání. Jako opravný prostředek je proto možné použít jen žalobu na obnovu řízní a žalobu pro zmatečnost. Z tohoto důvodu, je dobré si již při sjednávání smíru opatřit advokáta, který s Vámi celou situaci probere a poradí Vám tak, aby k případné žalobě na obnovu řízení či pro zmatečnost nemuselo vůbec dojít.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!