Smlouva o nájmu bytu

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pokud je předmětem nájmu byt nebo jiná nemovitá věc, vyžaduje se pro nájemní smlouvu písemná forma. Ve smlouvě o nájmu bytu si strany nemohou ujednat nic, co by zkrátilo práva nájemníka. V nájemní smlouvě, jejímž předmětem je byt, je zakázáno sjednat smluvní pokutu.

Pokud byl nájem sjednán na dobu určitou, skončí uplynutím nájemní doby. Jestliže však nájemce užívá byt alespoň tři měsíce po skončení nájmu a pronajímatel jej v této lhůtě nevyzve k vyklizení bytu, má se za to, že smlouva je uzavřena opakovaně za stejných podmínek. Další způsob ukončení nájmu bytu je výpověď nájemní smlouvy. Ve většině případů lze nájemní smlouvu, jejímž předmětem je byt, vypovědět pouze ze zákonných důvodů, pokud byla nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou, může ji nájemce vypovědět i bez udání důvodu.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!