Smlouva je nejtypičtější právní jednání v soukromém právu. Prostřednictvím smlouvy dochází k přesunům nejrůznějších majetkových i nemajetkových hodnot. Smlouva je základem pro fungování tržní ekonomiky. Jedná se o dvoustranné, respektive vícestranné, právní jednání, k jehož vzniku je potřeba shodného projevu vůle těchto stran ohledně obsahu smlouvy.

Smlouvou projevují strany vůli uzavřít mezi sebou závazek (právní poměr) a řídit se ujednaným obsahem smlouvy. Důležité je určit, ve kterém momentě je smlouva uzavřena. Smlouva je uzavřena, jakmile si smluvní strany ujednají její obsah. Pozor, pro platné uzavření smlouvy tedy není rozhodující, zdali byla písemně sepsána (pokud zákon nestanoví něco jiného), popřípadě podepsána smluvními stranami.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!