Soudní poplatek

Ve většině případů, pokud se chcete jít soudit, bude nutné uhradit tzv. soudní poplatek, aby bylo možné soudní řízení zahájit. 

Výše soudního poplatku se stanovuje na základě obecné ceny předmětu řízení. V případě více žalovaných plnění se tyto částky sčítají, jestliže jde ale o opětující se plnění na dobu neurčitou, je základem pětinásobek ročního plnění. Základ poplatku se zaokrouhluje na celá sta korun dolů a vypočtený poplatek se pak zaokrouhluje na celé desítky korun nahoru. Pro nejběžnější řízení, žalobu na plnění, je poplatek stanoven ve výši 1 000 Kč do žalované částky 20 000 Kč včetně, a 5 % nad částku převyšující 20 000 Kč. Nejvyšší možnou částkou pro výběr poplatku je částka 2 000 000 Kč.

Nebude-li poplatek za řízení uhrazen už při podání návrhu, soud poplatníka vyzve k jeho zaplacení, a to v určité lhůtě, kterou mu stanoví a poučí ho o případných následcích nezaplacení.

Po marném uplynutí lhůty dané řízení zastaví. Tento následek lze zhojit zaplacením soudního poplatku v odvolací lhůtě. Soud pak usnesení o zastavení řízení zruší a v řízení pokračuje.

Poplatky jsou placeny soudu, a to buď na účet, který je veden ČNB nebo formou kolkových známek (nesmí být vyšší než 5 000 Kč). V případě, že je poplatek uhrazen někým, kdo k tomu nebyl povinen, je soud povinen mu soudní poplatek vrátit zpět.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!