Výpověď nájemní smlouvy

Výpověď je jednostranné právní jednání, kterým dochází k zániku závazku po uplynutí výpovědní doby. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhé straně. Nájem uzavřený na dobu určitou může nájemce vypovědět tehdy, pokud se změní okolnosti, z nichž strany při vzniku nájmu vycházely. Nájem uzavřený na dobu neurčitou může nájemce vypovědět libovolně. Pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět jen ze zákonných důvodů (např. hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu).

Pokud nájem vypoví pronajímatel, musí nájemce poučit o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!