Zadržovací právo (retenční právo)

Zadržovací právo je právo, které umožňuje zadržet cizí movitou věc. Podmínkou je, abychom tuto movitou věc měli u sebe, a to z důvodu zajištění své pohledávky vůči osobě, které by byl jinak povinen tuto věc vydat, přičemž se nemusí vždy jednat o vlastníka dané věci.

Právo může být realizováno například v případě opravy věci, kterou objednatel nebude chtít zaplatit. Zadržovaná věc musí být v držení držitele vždy oprávněně. O retenční právo se nejedná v situaci, kdy věc byla v držení držitele lstí nebo kdy ji do svého držení získal násilně. Podmínkou zadržovacího práva je, že zajišťovaná pohledávka musí být splatná, ledaže dlužník nezajistí svůj dluh jinak.

V případě zadržení movité věci je nutné, aby se věřitel o věc staral s péčí řádného hospodáře. Tedy aby ji chránil před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě, že se tak neděje, odpovídá za škodu na věci způsobenou. Právo užívat je možné pouze s výslovným souhlasem dlužníka. V případě, že věřiteli vzniknou v souvislosti s péčí o věc náklady, je na dlužníkovi, aby je uhradil.
Hlavním úkolem zadržovacího práva je zajistit pohledávku, která pokud nebude řádně a včas uhrazena, tak může být prodána v dražbě. V případě, že k dražbě dojde a věc bude vydražena, tak má věřitel přednostní právo na uspokojení své pohledávky, a to i v situaci, že se objeví zástavní věřitel.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!