Zánik společnosti

Prvním krokem k zániku společnosti je nejdříve zrušení společnosti, které může nastat ze zákonem vymezených důvodů, a to dvěma způsoby – s likvidací nebo bez likvidace. Zrušením společnosti s likvidací se rozumí takové zrušení společnosti, kdy jsou vypořádány veškeré závazky a práva dané společnosti a dotčení společníci mají právo na podíl na likvidačním zůstatků. Naopak zrušení společnosti bez likvidace nastává v situaci, kdy její jmění přechází na právního zástupce.

K zániku společnosti dochází až po jejím zrušení. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Jedná se o rozhodnutí vydané rejstříkovým soudem o zrušení společnosti, a to buď na návrh statutárního orgánu, nebo osoby, jež dosvědčí právní zájem.

V případě obchodní společnosti může být společnost zrušena také ze zákonem daných důvodů. Jedná se např. o uplynutí doby, na kterou byla společnost založena, dosažením účelu, pro který byla založena, dále dnem uvedeným v rozhodnutí společníků atd.  

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!