Živnost

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Může ji provozovat jak fyzická, tak právnická osoba a je k ní třeba živnostenského oprávnění.

Živnostenské oprávnění je nutné získat na živnostenském úřadě, který dané oprávnění osvědčí výpisem z živnostenského rejstříku.

V České republice existují dva druhy živností. Jsou jimi ohlašovací živnosti a koncesované živnosti. Ohlašovací živnosti jsou živnostmi, jejichž vznik a provozování je spojeno se samotným ohlášením. Nezbytností ohlašovacích živností je splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem. Ohlašovací živnosti můžeme dále dělit na živnost řemeslnou, vázanou a volnou.

Koncesové živnosti na rozdíl od ohlašovacích živností vznikají a provozují se na základě správního rozhodnutí. Podmínkou získání koncesované živnosti je získání kladného vyjádření správního orgánu.

V živnostenském zákoně najdeme překážky, které brání pokračování v provozování koncesního podnikání. Jedná se o překážky vyplývající z konkurzního řízení, překážky ve věci soudního rozhodnutí o zákazu činnosti, překážky vzniklé v důsledku zrušení živnostenského oprávnění vlastního subjektu nebo jiného subjektu propojeného s vlastním subjektem přes statutární orgán.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!