Další služby pro cizince

Zjistěte, jaké další služby a asistenci můžeme nabídnout cizincům v ČR


Život v cizí zemi může být např. z důvodu neznalosti jazyka a místních zvyků komplikovanější. Obzvlášť, když přijde na řadu jednání s úřady nebo i běžné uzavírání smluv, např. při pronájmu nemovitosti cizincem. Právě z toho důvodu jsme zde my, kdy cizincům dokážeme výrazně ulehčit a ušetřit jim mnoho problémů. Díky perfektní znalosti práva a formálních postupů jednotlivých úřadů budete u nás v dobrých rukou.

Od běžnějších činností jako je pomoc s vyhledáním vhodného ubytování, překlady dokumentů nebo asistence při otevření bankovního účtu, Vám pomůžeme při zajištění nostrifikace vzdělání, poskytneme Vám asistenci při jednání na cizinecké policii nebo Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Také Vám pomůžeme s veškerými formalitami v případě uzavření manželství s cizincem v ČR.

Přehled a ceny služeb v kategorii další služby pro cizince v ČR


Apostila a superlegalizace

Zajištění superlegalizace nebo apostily pro Vaše úřední dokumenty v případě, že běžné ověření není dostačující.
dle náročnosti
Více informací

Asistence na cizinecké policii

Jste cizinec a máte se dostavit na cizineckou policii? Pomůžeme Vám připravit se na pohovor a poskytneme právní zastoupení!
od 5 990 Kč
Více informací

Asistence na odboru azylové a migrační politiky

Máte se dostavit na odbor azylové a migrační politiky? Pomůžeme Vám a v průběhu celého jednání Vám poskytneme právní zastoupení.
od 5 990 Kč
Více informací

Asistence při zajištění ubytování v ČR

Potřebujete pomoc se zajištěním ubytování v ČR? Žádný problém, postaráme se o vyhledání vhodného ubytování za Vás!
od 5 990 Kč
Více informací

Nostrifikace vzdělání

Potřebujete pomoci s nostrifikací Vašeho vzdělání v zahraničí? Pomůžeme Vám a zajistíme vše potřebné!
od 4 990 Kč
Více informací

Právní asistence pro cizince 24/7

Zajistěte si pravidelnou právní asistenci pro cizince. I v nenadálých situacích se budete mít na koho spolehnout! 24/7.
od 5 490 Kč/měsíc
Více informací

Překlady dokumentů

Zajištění odborných překladů Vašich úředních i obchodních dokumentů.
od 1 990 Kč
Více informací

Služby tlumočníka

Na základě Vašich požadavků Vám zajistíme kvalitního tlumočníka do požadovaného jazyka.
od 1 990 Kč
Více informací

Uzavření manželství s cizincem v České republice

Pomůžeme Vám s vyřízením veškerých formalit nutných při uzavírání manželství s cizincem v ČR.
od 7 990 Kč
Více informací

Založení bankovního účtu pro cizince

Založení účtu pro cizince v ČR může být někdy poměrně komplikované. My Vám se založením účtu pomůžeme.
od 9 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují