Dědictví

Pomůžeme Vám se závětí i se zastoupením v dědickém řízení!


Veškeré záležitosti, které se týkají dědictví, mohou být velmi nepříjemné, protože se zpravidla týkají našich nejbližších. Vhodnou volbou pro případ smrti tak může být příprava dědické smlouvy nebo závěti. Tímto způsobem je totiž možné se vyhnout zdlouhavému dědickému řízení. Další variantou je pak také vypořádání majetku ještě za života zůstavitele, kdy tento může svůj majetek převést na své nejbližší. V tomto ohledu Vám můžeme doporučit tu nejvhodnější variantu a vše za Vás formálně zařídit.

Pokud již ale dojde na dědické řízení, můžeme Vás v jeho průběhu plně zastoupit, aby byla veškerá Vaše práva, jako dědice, dodržena. Vztahy v některých rodinách totiž nemusí být úplně ideální a někteří to potom mohou pojmout způsobem, že chtějí dostat co nejvíce pro sebe s cílem ostatní dědice tak trochu poškodit. Postaráme se tedy o to, aby Vaše práva poškozena nebyla!

Přehled a ceny služeb v kategorii dědictví


Dědická smlouva

Svěřte vyhotovení dědické smlouvy našim advokátům a mějte jistotu, že je o váš majetek postaráno tak, jak si přejete.
od 4 990 Kč
Více informací

Zastoupení v dědickém řízení

Řešení pozůstalosti nechte na zkušených advokátech, kteří vás zastoupí při jednání s notářem i zbylými dědici.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Závěť

Se sepisem závěti vám pomohou naši advokáti, aby byla připravena správně a vyhnuli jste se možným potížím.
od 4 490 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují