Obchodní smlouvy a dokumentace

Připravíme Vám smlouvy a obchodní dokumentaci na míru


Podnikáte a chcete mít veškerou obchodní dokumentaci podle zákona a s nejvyšším důrazem na ochranu proti rizikům? Přesně takovou dokumentaci u nás vytváříme. Nezáleží, zda chcete jednoduchou obchodní smlouvu, nebo složité obchodní podmínky, licenční smlouvy nebo třeba franchizingovou smlouvu. Veškeré dokumenty pro výkon podnikání Vám rádi připravíme na míru.

Ať již chcete připravit smlouvy pro prodej Vašich produktů či služeb nebo naopak potřebujete kvalitní smlouvu s Vašimi dodavateli nebo obchodními zástupci, vždy Vám vyjdeme vstříc a vypracujeme dokumenty s maximálním zohledněním Vašich požadavků a cílu. Přípravu smluv a dokumentů tak můžete nechat na nás a v klidu se věnovat své obchodní činnosti. V případě, že již máte starší existující dokumentaci, můžeme Vám ji revidovat v souladu s platnou právní úpravou.

firemní právník

Přehled a ceny služeb v kategorii obchodní smlouvy a dokumentace


Dodatek smlouvy

Potřebujete vypracovat dodatek k již existující smlouvě? Žádný problém, na míru Vašim požadavkům Vám takový dodatek připravíme.
od 2 990 Kč
Více informací

Dohoda o mlčenlivosti NDA

Ochraňte své know-how a sjednejte si s Vašimi obchodními partnery a zaměstnanci dohodu o mlčenlivosti!
od 4 990 Kč
Více informací

Dohoda o ukončení smlouvy

Chcete se dohodnout s protistranou na ukončení smlouvy? Připravíme Vám dohodu o ukončení smlouvy pro zvýšení Vaší právní jistoty!
od 2 990 Kč
Více informací

Franchisingová smlouva

Chcete založi vlastní franchisingovou síť nebo se jako podnikatel zapojit do některé již existující? Pomůžeme Vám s přípravou potřebných smluv!
od 7 490 Kč
Více informací

Individuální obchodní smlouvy a dokumenty na míru

Díky rozsáhlým zkušenostem Vám připravíme i vysoce individuální obchodní smlouvy a dokumentaci pro Váš nový obchodní záměr.
dle náročnosti
Více informací

Komisionářská smlouva

Chcete, aby pro Vás někdo na Váš účet vykonal určitou činnost? Nechte si od nás připravit komisionářskou smlouvu!
od 3 990 Kč
Více informací

Koncernové smlouvy

Připravíme vám koncernovou smlouvu přesně podle potřeb vašeho podnikání a pomůžeme vám posílit právní jistotu, aby vše optimálně fungovalo.
dle náročnosti
Více informací

Kupní smlouva na věci movité

Kupujete nebo prodáváte movitou věc? Ošetřete si veškeré podmínky prodeje a nechte si připravit odpovídající kupní smlouvu.
od 3 990 Kč
Více informací

Letter of Intent (dohoda o společném záměru)

Chystáte-li se uskutečnit větší obchod či transakci, nechte si sepsat dohodu o společném záměru, abyste si se smluvním partnerem vyjasnili, o co vám navzájem jde.
od 3 990 Kč
Více informací

Obchodní podmínky internetové aplikace

Provozujete internetovou aplikaci či platformu? Připravíme Vám obchodní podmínky k jejímu užívání, aby jste byli co nejvíce chráněni!
od 9 990 Kč
Více informací

Obchodní podmínky internetového obchodu

Máte eshop a podnikáte na internetu? Pamatujte na kvalitně zpracované obchodní podmínky, které musí splňovat mnoho zákonných náležitostí!
od 9 990 Kč
Více informací

Objednávka zboží nebo služeb

Písemná objednávka zboží nebo služeb s Vašimi zákazníky Vám pomůže pro posílení Vaší právní jistoty ve smluvním vztahu.
od 2 990 Kč
Více informací

Odstoupení od smlouvy podnikatelem

Chcete jako podnikatel odstoupit od uzavřené smlouvy? Připravíme Vám k tomu potřebný dokument!
od 3 490 Kč
Více informací

Plná moc k jednání

Pokud myslíte, že nemůžete být na dvou místech najednou, nenechte se zmýlit – jde to! Nechte si od nás připravit plnou moc.
od 1 990 Kč
Více informací

Protokol o vyřízení reklamace

Zákazník reklamoval zboží nebo službu a Vy jste reklamaci vyřídili? Nechte si k vyřízení reklamace připravit i protokol o jejím vyřízení!
od 2 490 Kč
Více informací

Příprava transakční dokumentace

Připravíme pro vás veškerou dokumentaci spojenou s akvizicí společnosti. Aby eliminovala vaše obavy a rizika.
dle náročnosti
Více informací

Reklamační řád nebo reklamační podmínky

Postaráme se, že budete mít veškeré reklamační dokumenty v pořádku. Připravíme Vám na míru reklamační řád nebo reklamační podmínky!
od 4 990 Kč
Více informací

Rámcová smlouva o poskytování služeb

Pro opakované poskytování služeb zákazníkům může být vhodná rámcová smlouva o poskytování služeb. Rádi Vám takovou připravíme!
od 4490 Kč
Více informací

Smlouva o dílo

Realizujete pro své zákazníky dílo a chcete mít vše v pořádku? Pomůže Vám smlouva o dílo, kterou pro Vás rádi připravíme.
od 3 990 Kč
Více informací

Smlouva o obchodním zastoupení

Chcete si vytvořit obchodní zastoupení a rozšířit tak Vaše podnikání? Připravíme Vám smlouvu o obchodním zastoupení, která Vás ochrání!
od 4 490 Kč
Více informací

Smlouva o poskytnutí služeb

Chcete začít s poskytováním služeb v rámci podnikání? Rádi Vám na míru připravíme smlouvu o poskytování služeb.
od 7 990 Kč
Více informací

Smlouva o propagaci a reklamě

Potřebujete smlouvu o propagaci a reklamě? Připravíme Vám smlouvu na míru!
od 4 990 Kč
Více informací

Smlouva o spolupráci

Chcete spolupracovat se třetím subjektem? Podchyťte si vzájemná práva a povinnosti smlouvu! Smlouva o spolupráci Vám pomůže.
od 3 990 Kč
Více informací

Smlouva o tiché společnosti

Získejte peníze od investora na financování Vaší společnosti nebo naopak nějakou firmu financujte. Tiché společenství může být řešením.
od 7 990 Kč
Více informací

Smlouva o výpůjčce

Půjčujete svým zákazníkům nějaké zboží? Např. jako náhradní při reklamaci? Ošetřete si jeho řádné vrácení smlouvou o výpůjčce.
od 3 990 Kč
Více informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracováváte osobní údaje Vašich klientů? Připravíme Vám souhlas se zpracováním osobních údajů podle nového nařízení GDPR!
od 3 490 Kč
Více informací

Výpověď smlouvy podnikatelem

Potřebujete jako podnikatel vypovědět smlouvu a chcete to udělat správně a bez negativních následků? Takovou výpověď Vám rádi připravíme!
od 3 490 Kč
Více informací

Všeobecné obchodní podmínky

Uzavíráte smlouvy se zákazníky a chcete mít jednotná pravidla, kterými se budou řídit? Zpracujeme Vám všeobecné obchodní podmínky!
od 7 490 Kč
Více informací

Zastoupení při jednání s dodavateli

Nedodal vám dodavatel objednané zboží či službu, ačkoliv vy jste všechny povinnosti splnili? Kontaktujte nás, spolu to dotáhneme do zdárného cíle!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení ve sporu s nekalou konkurencí

Domníváte se, že konkurence jedná v rozporu se zákonem a ohrožuje vaše podnikání? Je čas zakročit! A nejlépe s právníkem v zádech.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují