Ochrana duševního vlastnictví

Pomůžeme ochránit duševní vlastnictví Vaší firmy!


Duševní vlastnictví je často jednou z největších hodnot, kterou podnikatel má. Mnoho z nich však často na jeho ochranu zapomíná! Potom zcela zbytečně nastávají situace, kdy je nutné řešit negativní následky v podobě zneužití obchodní značky nebo označení, které byl podnikatel zvyklý používat. Konkurence se bohužel často neštítí užívat nekalých praktik a často také parazitovat na pověsti podnikatele, který si svoji značku poctivě buduje.

Naše advokátní kancelář pomůže ochránit Vaše oprávněné zájmy a Vaši značku. V případě, že dojde k porušení Vašich práv, plně Vás v dané věci můžeme zastoupit. Jako prevenci pro Vás zajistíme registraci příslušných ochranných nástrojů, jako jsou například ochranné známky v ČR, EU i ve světě apod.

Přehled a ceny služeb v kategorii ochrana duševního vlastnictví


Letter of Intent (dohoda o společném záměru)

Chystáte-li se uskutečnit větší obchod či transakci, nechte si sepsat dohodu o společném záměru, abyste si se smluvním partnerem vyjasnili, o co vám navzájem jde.
od 3 990 Kč
Více informací

Obrana proti nekalé soutěži a parazitování na pověsti

Porušuje třetí subjekt práva Vašeho duševního vlastnictví nebo parazituje na Vaší pověsti? Pomůžeme Vám se efektivně bránit!
dle náročnosti
Více informací

Registrace mezinárodní ochranné známky

Komplexní příprava dokumentů a žádosti o získání mezinárodní ochranné známky.
od 32 990 Kč
Více informací

Registrace ochranné známky pro EU

Efektivní ochrana duševního vlastnictví ve všech zemích Evropské unie. Postaráme se o celý proces registrace.
od 32 990 Kč
Více informací

Registrace ochranné známky pro ČR

Zajistíme Vám registraci ochranné známky v ČR a ochranu před nekalou konkurencí.
od 14 990 Kč
Více informací

Registrace označení původu a zeměpisného označení

Dosáhněte vyšší konkurenceschopnosti Vašich výrobků díky registraci označení původu a zeměpisného označení!
dle rozsahu
Více informací

Registrace patentu

Vynalezli jste jako první nový výrobek nebo technický postup a chcete ho ochránit před konkurencí? Patentujte si ho!
dle rozsahu
Více informací

Registrace průmyslového vzoru

Ochraňte své originální designové řešení před konkurencí. Zaregistrujte si průmyslový vzor!
od 19 990 Kč
Více informací

Registrace užitného vzoru

Ochraňte svá nová technická řešení před konkurencí. Zaregistrujte si ochranu v podobě užitného vzoru!
od 19 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují