Ochrana majetku firmy

Pomůžeme Vám s ochranou majetku Vaší firmy!


Ochrana majetku firmy by měla být jednou z priorit každého podnikatele a každé firmy. Klíčové je, aby veškeré hodnotné movité i nemovité věci byly správně pojištěny. Bohužel dle obchodních podmínek mnoha pojišťoven jsou tyto hodnoty v dnešní době chráněny pouze napůl, pokud vůbec. To může být obrovský problém, pokud se pojištěný spolehne na to, že má vše v pořádku a pak dojde k pojistné události, kdy pojišťovna odmítne platit.

Díky spolupráci s zkušenými lidmi v oblasti pojištění můžeme v rámci našeho komplexního servisu pomoci zajistit takové pojištění, které bude opravdu odpovídat potřebám podnikatele a chránit ho před většinou potenciálních hrozeb. Dokážeme analyzovat pojistné podmínky a upozornit na případná úskalí a potenciální rizika.

Také Vám pomůžeme nastavit i majetkové struktury (vlastnictví majetku), zajišťovací instrumenty pro Vaše pohledávky, které máte za odběrateli a také pro Vás můžeme ty nejcennější dokumenty uschovat v rámci naší bezpečné advokátní úschovy.

Přehled a ceny služeb v kategorii ochrana majetku firmy


Nominee služby statutárního orgánu

Potřebujete do firmy zajistit osobu pro výkon statutárního orgánu? Ať již za účelem omezení odpovědnosti, zvýšení míry soukromí nebo potenciálního střetu zájmů? Pomůžeme Vám.
od 9 490 Kč/měsíčně
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují