Ochrana osobních údajů

Pomůžeme Vám s ochranou osobních údajů ve Vaší společnosti!


V době aktuálně platného nařízení GDPR je dodržování ochrany osobních údajů velmi zásadní. Podnikatelům, kteří své povinnosti nedodržují, hrozí obrovské sankce, které mohou podnikání značně zkomplikovat. Bohužel se ochrana osobních údajů stala v dnešní době také cílem konkurenčního boje, kdy konkurenti neváhají posílat udání na Úřad pro ochranu osobních údajů, který následně začíná s prošetřováním. Tomu se podnikatel bohužel nevyhne, takže je nezbytné, aby měl veškeré dokumenty v souladu s GDPR a dalšími předpisy.

Zanalyzujeme pro Vás oblasti Vašeho podnikání, kde pracujete s osobními údaji a navrhneme případné změny ve Vašich procesech. Také Vám na míru připravíme potřebné dokumenty, aby veškerá Vaše činnost byla v souladu s GDPR, a to jak navenek, tak i v rámci interních směrnic.

Přehled a ceny služeb v kategorii ochrana osobních údajů


GDPR a zajištění souladu dokumentů a procesů

Pomůžeme Vám s přípravou dokumentů a nastavením procesů ve Vaší společnosti tak, aby vše bylo v souladu s nařízením GDPR.
dle náročnosti
Více informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracováváte osobní údaje Vašich klientů? Připravíme Vám souhlas se zpracováním osobních údajů podle nového nařízení GDPR!
od 3 490 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují