Omezení odpovědnosti

Pomůžeme Vám se správným nastavením odpovědností a jejich případným omezením!


V dnešní době jsou podnikatelé a firmy z hlediska všech zákonů a nařízeních vystavováni poměrně značné odpovědnosti. V případě porušení stanovených povinností pak podnikatelům hrozí značné sankce, které někdy mohou být až likvidační. V době existence trestní odpovědnosti firem, odpovědnosti jednatele za řádné vedení firmy a za potenciální způsobenou škodu a dalším oblastem je nutné být připraven i na nenadálé situace.

Naším úkolem je pomoci podnikatelům co nejvíce omezit odpovědnost a mít připravenou komplexní dokumentaci právě pro účely potenciálních problémů. Jsme schopni připravit na míru pro firmy compliance programy a vzdělávací semináře na téma právě odpovědnosti jednatele, trestní odpovědnosti firem a dalších. Důležitou součástí ve vztahu k odpovědnosti jsou také správně nastavené smluvní vztahy s dodavateli a spolupracujícími osobami.

Přehled a ceny služeb v kategorii omezení odpovědnosti


Omezení odpovědnosti statutárního orgánu

Minimalizujeme odpovědnosti a rizika pro členy statutárních orgánů. Nastavíme související compliance programy a veškerou potřebnou dokumentaci.
dle náročnosti
Více informací

Omezení odpovědnosti za škody při podnikatelské činnosti

Pomůžeme Vám aplikovat veškeré možné nástroje za účelem minimalizace rizik vyplývajících z odpovědnosti podnikatele za škodu.
dle náročnosti
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují