Omezení rizik ve vztahu k zákazníkům

Nastavíme potřebná opatření k omezení rizik ze strany zákazníků!


Zákazníci jsou pro jakýkoliv business zcela nepostradatelní. Pokud s nimi ale nemáte dobře nastaveny smluvní vztahy, může se Vám to dříve či později vymstít. Třeba v případě reklamací nebo nesprávně definovaného předmětu a rozsahu poskytovaných služeb. Je proto dobré mít vše zcela jasně a transparentně ujednané, aby byl prostor pro případné spory se zákazníky minimalizován. Obzvlášť v případě, pokud jsou Vašimi zákazníky spotřebitelé, kteří jsou ze zákona mnohem více chráněni.

Zanalyzujeme oblast Vašeho podnikání a způsob prodeje Vašim zákazníkům. Na míru Vám pak připravíme odpovídající dokumentaci, kterou budete potřebovat, nebo revidujeme Vaše stávající dokumenty. To může zahrnovat např. obchodní podmínky, reklamační řád, záruční podmínky, smlouvy o dílo a zajistíme, aby bylo vše v souladu s platnými zákony, a abyste byli co nejlépe chráněni.

Přehled a ceny služeb v kategorii omezení rizik ve vztahu k zákazníkům


Obchodní podmínky internetové aplikace

Provozujete internetovou aplikaci či platformu? Připravíme Vám obchodní podmínky k jejímu užívání, aby jste byli co nejvíce chráněni!
od 9 990 Kč
Více informací

Obchodní podmínky internetového obchodu

Máte eshop a podnikáte na internetu? Pamatujte na kvalitně zpracované obchodní podmínky, které musí splňovat mnoho zákonných náležitostí!
od 9 990 Kč
Více informací

Objednávka zboží nebo služeb

Písemná objednávka zboží nebo služeb s Vašimi zákazníky Vám pomůže pro posílení Vaší právní jistoty ve smluvním vztahu.
od 2 990 Kč
Více informací

Omezení odpovědnosti vůči zákazníkům

Pomůžeme Vám nastavit veškeré firemní procesy a dokumenty tak, abychom omezili potenciální rizika ze strany Vašich zákazníků.
dle náročnosti
Více informací

Reklamační řád nebo reklamační podmínky

Postaráme se, že budete mít veškeré reklamační dokumenty v pořádku. Připravíme Vám na míru reklamační řád nebo reklamační podmínky!
od 4 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují