Omezení rizik ve vztahu k zaměstnancům

Nastavíme potřebná opatření k omezení rizik ze strany zaměstnanců!


Dobří zaměstnanci jsou jednou z největších hodnot, které firma může mít. Ti špatní jsou pak ale přesným opakem a v rámci firmy mohou často způsobit nezvratné škody, které v krajním případě mohou vést až k zániku firmy. V chování zaměstnance je někdy velmi obtížné poznat na první pohled škodlivé jednání, jehož následky se mohou objevit až s časovým odstupem. V rámci firmy je tedy nezbytné mít správně nastavené odpovědnosti zaměstnanců, pracovněprávní dokumentaci, přístup k know-how a mnoho dalšího.

Klientům v této oblasti pomáháme analyzovat veškeré procesy v rámci pracovněprávních vztahů a odhalovat potenciální rizika, která ze strany zaměstnanců mohou hrozit. Výsledkem analýzy je pak aplikace nástrojů, které pomohou riziko zaměstnanců minimalizovat. V případě, že stejně nastane situace, kdy je dojde ke způsobení škody, vyzrazení citlivých informací konkurenci nebo jakémukoliv jinému problému směrem k zaměstnancům, zastoupíme Vás v případném řízení a pomůžeme ochránit a vymoci Vaše nároky.

Přehled a ceny služeb v kategorii omezení rizik ve vztahu k zaměstnancům


Vnitřní předpisy firmy

Za účelem zvýšení ochrany Vaší firmy a jejích částí pro Vás připravíme na míru celý systém řešení vnitřních procesů tak, aby opravdu správně fungovaly.
dle náročnosti
Více informací

Dohoda o konkurenční doložce

Ochraňte své know-how před zaměstnanci a dalšími neoprávněnými osobami díky konkurenční doložce.
od 3 490 Kč
Více informací

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci

Chcete se ochránit před ztrátou hodnot svěřených zaměstnanci? Vypracujeme pro Vás potřebnou dohodu!
od 3 990 Kč
Více informací

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

Svěřujete zaměstnancům drahé předměty a chcete se ochránit před jejich poškozením nebo ztrátou? Uzavřete dohodu o odpovědnosti!
od 3 990 Kč
Více informací

Vymáhání náhrady škody po zaměstnanci

Zastoupíme Vás při vymáhání náhrady škody po zaměstnanci, který Vám škodu způsobil. Od začátku až do konce vč. exekuce.
15 – 25 % z vymožené částky
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují