Pracovní záležitosti - firmy

Komplexní právní podpora pro zaměstnavatele v pracovněprávních záležitostech


Zaměstnáváte lidi a potřebujete, aby Vaše pracovněprávní dokumentace byla v pořádku a podle platné legislativy? O přípravu veškerých smluv a pracovněprávních dokumentů se můžeme postarat za Vás. Od přípravy klasických pracovních smluv, dohod o provedení práce, mzdových výměrů a dalších dokumentů mezi Vámi a zaměstnanci až po přípravu vnitřních směrnic a nařízení, abyste měli v případě potíží se zaměstnanci vše písmeně podchycené.

Kromě přípravy samotných dokumentů Vám poskytneme také poradenství v oblasti pracovního práva a pomůžeme řešit invidviduální případy, jako např. výpovědi z pracovního poměru, vymáhání náhrady škody po zaměstnanci, pracovní úrazy a obecné řešení sporů se zaměstnanci. V případě soudních sporů Vás rovněž můžeme před soudem zastoupit.

firemní právník

Přehled a ceny služeb v kategorii pracovní záležitosti - zaměstnavatelé


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Potřebujete správně nastavit vnitřní směrnice pro bezpečnost práce? Nechte to na nás. Vše pro vás připravíme a pomůžeme implementovat do firmy.
od 9 990 Kč
Více informací

Dohoda o konkurenční doložce

Ochraňte své know-how před zaměstnanci a dalšími neoprávněnými osobami díky konkurenční doložce.
od 3 490 Kč
Více informací

Dohoda o mlčenlivosti NDA

Ochraňte své know-how a sjednejte si s Vašimi obchodními partnery a zaměstnanci dohodu o mlčenlivosti!
od 4 990 Kč
Více informací

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci

Chcete se ochránit před ztrátou hodnot svěřených zaměstnanci? Vypracujeme pro Vás potřebnou dohodu!
od 3 990 Kč
Více informací

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

Svěřujete zaměstnancům drahé předměty a chcete se ochránit před jejich poškozením nebo ztrátou? Uzavřete dohodu o odpovědnosti!
od 3 990 Kč
Více informací

Dohoda o pracovní činnosti

Nechte si zpracovat dohodu o pracovní činnosti, aby přesně splňovala podmínky zákoníku práce!
od 3 490 Kč
Více informací

Dohoda o provedení práce

Zaměstnáváte brigádníky? Právě v takovém případě může být potřeba připravit dohodu o provedení práce.
od 3 490 Kč
Více informací

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Chcete ukončit pracovní poměr a s protistranou se chcete dohodnout? Vypracujeme Vám potřebnou dohodu včetně Vašich požadavků.
od 2 990 Kč
Více informací

Mzdový výměr

Chcete se ujistit, že váš mzdový výměr je z právního hlediska v pořádku, a aby zároveň splňoval vaše požadavky? Připravíme vám ho.
od 2 490 Kč
Více informací

Odvolání jednatele / jiného statutárního orgánu

Potřebujete odvolat či změnit jednatele a nejste si jistí, jak na to? O vše se postaráme za vás.
od 6 990 Kč
Více informací

Pracovní smlouva

Příprava pracovní smlouvy podle Vašich požadavků a v souladu se zákoníkem práce.
od 6 990 Kč
Více informací

Pracovní směrnice zaměstnavatele

Navrhneme pro vás takové pracovní směrnice, které pokryjí všechny vaše potřeby směrem k vašim zaměstnancům.
od 4 990 Kč
Více informací

Pracovní řád

Vypracujeme pro vás pracovní řád, který bude dokonale sedět oboru vašeho podnikání a pomůže vám ho zefektivnit.
od 9 990 Kč
Více informací

Pravidla zacházení s osobními údaji zaměstnanců

Mnoho firem podceňuje pravidla GDPR ve vztahu k zaměstnancům. To vám bohužel může pěkně znepříjemnit život. Vše pro vás připravíme.
od 7 990 Kč
Více informací

Revize pracovněprávní dokumentace nebo vypracování nové dokumentace

Pracovněprávní dokumentaci je nutné průběžně aktualizovat. Zajistíme, aby Vaše dokumenty, smlouvy a směrnice byly v pořádku.
dle náročnosti
Více informací

Smlouva o odpovědném zástupci

Přípravy smlouvy s odpovědným zástupcem, abyste měli veškerá práva a povinnosti písemně a v souladu se zákonem.
od 6 990 Kč
Více informací

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele je důležitým dokumentem, který stanoví práva a povinnosti jednatele a způsob jeho odměňování.
od 6 990 Kč
Více informací

Vymáhání náhrady škody po zaměstnanci

Zastoupíme Vás při vymáhání náhrady škody po zaměstnanci, který Vám škodu způsobil. Od začátku až do konce vč. exekuce.
15 – 25 % z vymožené částky
Více informací

Výpověď zaměstnanci pro nadbytečnost

Potřebujete dát výpověď zaměstnanci pro nadbytečnost? Připravíme Vám potřebný dokument a poradíme, jak vše správně udělat.
od 4 990 Kč
Více informací

Výpověď zaměstnanci pro soustavné méně závažné porušování povinností

Připravíme Vám výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance se splněním veškerých zákonných požadavků.
od 4 990 Kč
Více informací

Výpověď zaměstnanci pro závažné porušení povinností

Váš zaměstnance hrubě porušil pracovní smlouvu a zákoník práce? Připravíme Vám výpověď k okamžitému rozvázání pracovního poměru.
od 4 990 Kč
Více informací

Zastoupení zaměstnavatele advokátem

Máte problémového zaměstnance nebo potřebujete vyřešit spor s bývalým zaměstnancem? Žádný problém, jsme tu pro vás.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Rušíte pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době? Připravíme Vám potřebný dokument přesně v souladu se zákonem.
od 2 490 Kč
Více informací

Řešení pracovního úrazu zaměstnance

Pokud váš zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, je třeba nastalou situace kulantně vyřešit. S tím vám pomůžeme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují