Přestupky a správní záležitosti

Vaše potíže s úřady vám pomohou vyřešit zkušení právníci


S úřady to není jednoduché, co si budeme nalhávat. Úředníci v mnoha případech ani nevědí, co dělají a nebo to vědí, ale je jim jedno, když ani oni sami často nedodržují zákony a mohou tak poškodit práva dotčených stran. I vaše práva! Pak vzniká situace, kdy vás za nedodržování zákonů potrestat chtějí, ale sami mají máslo na hlavě, ale vystupují z pozice silnějšího. A proto jsme tu my. Abychom vaše práva ochránili. Všemi dostupnými prostředky!

Nenechte se vláčet byrokracií a zvůlí jednotlivých úředníků. V dnešní době je nezbytné důsledně svá práva chránit. Úředníky platíte ze svých daní, ale většinou se tak bohužel nechovají.

Někdy si na vás dokonce mohou "zasednout", protože jim nejste sympatičtí nebo vám mohou závidět. Ale to přece není důvod, aby nedodržovali zákony...

Naši zkušení právníci vědí, jak jednotlivé situace řešit a jak postupovat. Rádi se podíváme i na váš případ a podle toho, co řešíte, zvolíme nejvhodnějších postup. Již od začátku správního řízení vás můžeme zastoupit. Ze zkušenosti velmi dobře víme, že si úředníci pak dávají mnohem větší pozor na dodržování vašich práv, když máte po svém boku advokátní kancelář.

Přestupky a problém s úřady

Přehled a ceny právních služeb pro přestupky a správní záležitosti


SPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI, ŽALOBY, ODVOLÁNÍ APOD.

Řešení správních rozhodnutí, odvolání, stížnosti. To je náš každodenní chléb, se kterým se pro naše klienty potýkáme. Přestupková řízení by měla probíhat přesně podle zákona. Ale to se často neděje, takže musíme využívat jednotlivé prostředky, které nám zákon dovoluje. A děláme to velmi i velmi úspěšně.

Nejoblíbenější služby z kategorie správní záležitosti

Odpor proti příkazu správního orgánu

Byl vám doručen příkaz k zaplacení pokuty nebo obsahující jiný správní trest? Sepíšeme za vás odpor se všemi podstatnými náležitostmi a zajistíme, aby byl podán včas.
od 5 490 Kč
Více informací

Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty

Pokud vám byla správním rozhodnutím uložena pokuta, nemusí to být konec – sepíšeme za vás skvělé odvolání se všemi náležitostmi a zajistíme, aby bylo podáno včas.
od 5 490 Kč
Více informací

Odvolání proti správnímu rozhodnutí

Nesouhlasíte se správním rozhodnutím a chcete se bránit? Sepíšeme za vás odvolání a zajistíme, aby mělo všechny potřebné náležitosti a bylo podáno v zákonné lhůtě.
od 6 490 Kč
Více informací

Správní žaloba proti správnímu rozhodnutí

Nevyhověl správní orgán vašemu odvolání či rozkladu? Sepíšeme za vás správní žalobu a zastoupíme vás v soudním řízení!
od 7 490 Kč
Více informací

Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob

Pokud jste se stali obětí nevhodného chování úřední osoby, sepíšeme za vás proti takovému jednání stížnost. Neslušné chování úředních osob by nemělo být tolerováno!
od 4 490 Kč
Více informací

Stížnost proti postupu správního orgánu

Nenecháme správní orgán, aby vás krátil na vašich právech nezákonným postupem – vyhotovíme pro vás stížnost proti jeho postupu.
od 5 490 Kč
Více informací

Zastoupení v řízení o přestupku

Bylo vám doručeno oznámení o zahájení řízení o přestupku? Nemusíte se bát, my vás v přestupkovém řízení zastoupíme!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Žaloba proti správnímu orgánu za způsobenou škodu

Pokud se cítíte poškozeni rozhodnutím správního orgánu, sepíšeme pro vás příslušnou žalobu a zajistíme, aby byla podána včas a příslušnému soudu.
od 7 490 Kč
Více informací

Žádost o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem

Pomůžeme vám domoci se náhrady škody, kterou vám způsobil správní orgán svým nesprávným postupem – podáme za vás žádost a v daném řízení vás zastoupíme.
od 6 490 Kč
Více informací

Žádost o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím

Způsobilo vám rozhodnutí správního orgánu či soudu škodu, protože bylo nezákonné? Pomůžeme vám uplatnit váš nárok na její náhradu!
od 6 490 Kč
Více informací

Rozklad proti rozhodnutí ústředního správního orgánu

Sepíšeme za vás rozklad proti rozhodnutí ministerstva i jiného ústředního správního orgánu a zajistíme, aby vaše práva nebyla nijak krácena.
od 6 490 Kč
Více informací

Žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poradíme vám, o které informace můžete státní orgány žádat a sepíšeme za vás žádost, která bude odpovídat všem zákonným požadavkům.
od 3 490 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S JEDNOTLIVÝMI ÚŘADY

Řešíte problém s konkrétním úřadem? Zde najdete nejčastější úřady, se kterými za naše klienty bojujeme. Neváhejte si vybrat a podívat se na podrobnosti.

Nejoblíbenější služby z kategorie řešení problémů s jednotlivými úřady

Řešení problémů s finančním úřadem

Ať už s finančním úřadem řešíte jakékoli problémy, my vám s nimi pomůžeme! Poskytneme vám detailní analýzu vašich možností a navrhneme to nejlepší řešení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s inspektorátem práce

Váš případ detailně analyzujeme, předestřeme možná řešení a navrhneme vám takové, které je s ohledem na vaše zájmy a ochranu vašich práv to nejlepší.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Hrozí vám Úřad pro ochranu osobních údajů vysokými pokutami, protože dle nich porušujete právní předpisy na ochranu osobních údajů? My vám s tím pomůžeme!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s Českou národní bankou

Máte problém s Českou národní bankou, na který se už cítíte být krátcí? Pomůžeme vám ho vyřešit tak, abychom ochránili vaše práva i oprávněné zájmy.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s Českou obchodní inspekcí

Potýkáte se opakovaně s Českou obchodní inspekcí? Pokud ano, pak se na váš případ podíváme, zanalyzujeme vaše možnosti a navrhneme to nejlepší řešení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s živnostenským úřadem

Trápí vás záležitosti, které musíte řešit s živnostenským úřadem? My s vámi váš případ probereme a poradíme vám, jak se těchto problémů konečně zbavit!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s celním úřadem

Poradíme vám, jak jednat s celním úřadem, abyste nebyli zkráceni na svých právech, a pokud bude třeba, v jednání s ním vás zastoupíme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s katastrálním úřadem

Pomůžeme vám vyřešit situaci, kdy vám katastrální úřad neumožnil zápis do katastru nemovitostí či jeho změny, aby vaše práva nebyla zkrácena.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


DOPRAVNÍ PŘESTUPKY

Řešení přestupků a trestných činů v souvislosti s dopravní nehodou

Spáchali jste jako účastník silničního provozu dopravní přestupek nebo trestný čin jehož následkem je dopravní nehoda?

Kontaktujte nás co nejdříve, abychom včas mohli vaši situaci odborně posoudit, navrhnout odpovídající řešení a co nejrychleji reagovat, aby nedošlo ke zmeškání důležitých lhůt celého případu, které jsou mnohdy velmi klíčové pro jeho úspěšné zvládnutí a minimalizaci negativních následků.

Řešení přestupků a trestných činů v souvislostí alkoholu za volantem

Spáchali jste dopravní přestupek nebo trestný čin v rámci účasti na silničním provozu pod vlivem alkoholu?

Vaši situaci je třeba neprodleně řešit, aby nedošlo ke zmeškání důležitých lhůt, které jsou pro úspěšné zvládnutí případu velmi podstatné, a které vám mohou zachránit řidičské oprávnění. Kontaktujte nás co nejdříve a domluvte si schůzku, ne které se vaším případem budou zabývat odborníci se zkušenostmi s dopravním právem.

Řešení případů při dosažení nebo blížícím se dosažení 12 bodů

Máte přijít o řidičské oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů? Mnoho řidičů se s tímto problémem potýká a myslí si, že situace je již ztracena.

V rámci naší odborné praxe je však možné řešit i tyto případy a zachránit řidičské oprávnění! Neprodleně nás proto kontaktujte a my navhrneme přesný postup, jak řešit individuálně i Vaši situaci.

Řešení případů v rámci maření výkonu úředního rozhodnutí v souvislosti s porušením zákazu řízení

Bylo pravomocně rozhodnuto o odebrání vašeho řidičského oprávnění a vy jste se dostali do situace, kdy jste rozhodnutí nerespektovali? Nyní čelíte obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí v souvislosti s porušením zákazu řízení a nutně potřebujete pomoci?

Neváhejte a obraťte se na nás! V případě vašeho zájmu můžeme ihned po analýze vašeho případu začít tuto nepříjemnou situaci řešit. Ve všech úkonech a jednáních vás zastoupí naši právní zástupci a pomůžeme vám zvládnout situaci s co nejmenšími negativními následky.

Řešení všech ostatních dopravních přestupků

Chcete pomoci s řešením jakéhokoliv jiného dopravního přestupku nebo trestného činu spáchaného v souvislosti s účastí v silničním provozu?

Můžeme pomoci i vám! Domluvte si nezávaznou schůzku v naší kanceláři, kde detailně posoudíme dosavadní vývoj ve vašem případu a jeho možné alternativy v řešení.


Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují