Právní služby pro občany a spotřebitele

Právní záležitosti ve vašem životě můžete s důvěrou svěřit nám


V životě občas nastanou situace, kdy je nutné hájit své zájmy. Nejlepší je samozřejmě domluva, jenže ne vždy to takto funguje. Někteří lidé nebo společnosti si neberou žádné servítky a chtějí na vás zkrátka vydělat nebo vás zatlačit do kouta a dosáhnout svých záměrů. Jenže takový spor nebo konflikt pro vás může být velmi nepříjemný a stresující. Jenom kvůli tomu byste však neměli rezignovat na své zájmy a svá práva. A přesně pro to jsme tady my, abychom se o vše postarali za vás a mohli jste takové starosti s klidem hodit za hlavu.

Klientům nabízíme veškerou pomoc a podporu při jednáních se společnostmi a dalšími osobami, které se na váš úkor snaží obohatit. Vaše zájmy můžeme hájit při jednáních s protistranou i při případném sporu před soudem. Vždy dbáme na zájem klienta, který je často ve sporech s podnikateli tou slabší stranou a má omezené finanční možnosti, jak svoji pozici bránit.

Nezáleží na tom, jestli chcete pomoci s odstoupením od smlouvy, s řešením reklamace, ve sporech s úvěrovými společnostmi, dodavateli služeb i pojišťovnami nebo v úplně jiném ohledu. I vy se můžete obrátit na profesionálního právníka a dostat právo na vaši stranu za velmi rozumnou cenu.

Přehled a ceny právních služeb pro fyzické osoby a spotřebitele


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PRODEJCI A POSKYTOVATELI SLUŽEB

Na řešení problémů jsme specialisti. Pomůžeme vám s reklamací zboží, řešením problémů s pojišťovnami, bankami, dodavateli energií a s mnoha dalšími. Postaráme se o vaše práva, a pokud se s protistranou nepodaří domluvit, budeme za vás bojovat. Abyste odcházeli spokojeni.

Nejoblíbenější služby z kategorie řešení problémů s prodejci a poskytovateli služeb

Reklamace zboží a služeb

Má-li zboží vady či výsledek služby neodpovídá dohodnutým podmínkám, nemusíte se s tím jednoduše smířit – pomůžeme vám se bránit!
od 3 990 Kč
Více informací

Řešení problémů při nákupu zboží a služeb na internetu

Vady dodaného zboží a služeb zakoupených na internetu či problémy s jejich dodáním a plněním mají svá řešení – my vám je shrneme a pomůžeme z nich vybrat to nejlepší.
od 3 990 Kč
Více informací

Řešení problémů s dodavateli služeb

Detailně si váš případ prostudujeme a pustíme se do vyjednávání s vaším dodavatelem služeb tak, abychom uhájili vaše oprávněné zájmy.
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s pronajímatelem

S pronajímatelem, který dělá všechny možné naschvály, aby vás dostal z bytu bez spravedlivého důvodu, si umíme hravě poradit – přenechte věc nám!
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Řešení zkráceného pojistného plnění

Pokud se vám pojišťovna pokouší tvrdit, že nemáte nárok na pojistné plnění v plné výši, ačkoli skutečně máte, přijďte s tím za námi a my už jí to vysvětlíme.
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Zneužití osobních údajů

Pokud byly vaše osobní údaje použity k účelům, ke kterým jste nedali svůj souhlas, pomůžeme vám to dát do pořádku a vymoci odpovídající zadostiučinění.
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s autobazarem nebo autoservisem

Posoudíme váš případ a uplatníme za vás vaše nároky tak, abyste nebyli kráceni na svých právech nepoctivými autoservisy či autobazary.
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s cestovní kanceláří

Pokud cestovní kancelář nedodržela všechny podmínky, které při sjednávání zájezdu slíbila, je potřeba uplatnit u ní své nároky – nechte to na nás, my se o to postaráme.
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s poskytovateli energií

Máte-li pocit, že po vás váš poskytovatel energií vymáhá příliš mnoho plateb a k tomu v nepřiměřené výši, pomůžeme vám vyjednat lepší podmínky.
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s úvěrovými, leasingovými a investičními společnostmi a bankami

Prostudujeme si předmětnou smluvní dokumentaci, nastíníme vám možnosti řešení a doporučíme vám to nejvhodnější z nich tak, abyste se domohli svých práv.
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů se sousedy

Pokud už vás nebaví, jak vám váš soused neustále dělá nějaké naschvály, nechte vše na nás a my se o něj (po právní stránce!) postaráme.
od 2 190 Kč/hod.
Více informací

Žaloba na neplatnost smlouvy

Vyhotovíme za vás žalobu k soudu a zajistíme, aby byla podána včas a se všemi potřebnými náležitostmi, abyste se domohli svých práv.
od 5 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


ZHODNOCENÍ PRÁVNÍCH RIZIK

Potřebujete prověřit smlouvu či udělat revizi smlouvy? V dnešní době je rozhodně důležité nepodepsat vše, co vám někdo položí na stůl. Měli byste vědět, co pro vás podpis daného dokumentu nebo smlouvy opravdu znamená, jinak se můžete velmi nepříjemně divit. Rádi vám s tím pomůžeme.

Nejoblíbenější služby z kategorie řešení problémů s jednotlivými úřady

Zhodnocení rizik nájemní smlouvy

Pokud uzavíráte nájemní smlouvu, nechte si ji zkontrolovat odborníky, kteří vás upozorní na všechna rizika a případně ji upraví podle vašich potřeb.
od 3 990 Kč
Více informací

Zhodnocení rizik kupní smlouvy na automobil

Kupujete-li automobil, nechte si od nás kupní smlouvu zkontrolovat – upozorníme vás na všechna rizika, abyste po jejím podpisu nebyli nepříjemně překvapení.
od 3 990 Kč
Více informací

Zhodnocení rizik smlouvy o dílo s řemeslníky a společnostmi

Předtím než uzavřete smlouvu o dílo, nechte si ji raději prohlédnout odborníky, kteří vám sdělí všechna její rizika a upraví ji podle vašich potřeb.
od 3 990 Kč
Více informací

Zhodnocení rizik z úvěrové smlouvy

Chystáte-li se uzavřít úvěrovou smlouvu, nechte nás ji nejprve prověřit, zda v ní nejsou nějaká skrytá rizika a zda odpovídá vašemu záměru.
od 3 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


UKONČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Potřebujete ukončit smluvní vztah? Je důležité to udělat skutečně pořádně a hlavně správně. Pokud smlouvu správně neukončíte, může se také stát, že po vás protistrana bude chtít sankce. Rozhodně nedoporučujeme volit strategii, že nějaká smlouva sama vyšumí. Protistrana možná čeká, až vám sankce pořádně naskáčou a pak udeří.

Nejoblíbenější služby z kategorie řešení problémů s jednotlivými úřady

Výpověď smlouvy

Uvažujete-li o výpovědi jakékoli smlouvy, nechte nejdříve odborníky posoudit, zda je ve vašem případě tento postup vhodný, či zda je vůbec možný.
od 3 990 Kč
Více informací

Odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, nechte celý proces na nás, my ho vyřešíme tak, abyste na celé věci v konečném důsledku netratili.
od 3 990 Kč
Více informací

Výpověď smlouvy s pojišťovnou

Chystáte-li se přejít k jiné pojišťovně a nevíte si rady, jak pojištění u té stávající ukončit, obraťte se na nás a my se o vše postaráme.
od 3 990 Kč
Více informací

Výpověď smlouvy s telefonním operátorem nebo poskytovatelem internetu

Pomůžeme vám ukončit vaše vztahy s operátorem či poskytovatelem internetu tak, abyste nemuseli platit nesmyslné sankční poplatky.
od 3 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


Proč se vám naše právní služby budou líbit


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují