Trestní záležitosti

Pomůžeme Vám vyřešit všechny potíže s trestním zákoníkem!


Dostali jste se do potíží s trestním zákoníkem a potřebujete v dané oblasti pomoci a zastoupit? Klientům poskytujeme kompletní právní služby trestního práva a advokátní zastoupení v případu. Můžeme Vás zastoupit v průběhu každé fáze trestního řízení před příslušnými orgány či následně před soudem.

Naši právníci Vám rovněž pomohou i při běžném podání vysvětlení na Policii ČR, aby nebyla porušována Vaše práva a měli jste jistotu, že ze strany orgánů činých v trestním řízení budou dodržovány veškeré zákony.

Váš případ si před převzetím obhajoby v trestním řízení kompletně prostudujeme, navrhneme odpovídající postupy a strategii, jak v rámci trestního stíhání konat a pomůžeme Vám minimalizovat negativní následky a nepříjemnosti, které jsou s každým trestním řízením spojené.

Potřebujete naopak řešit podání trestního oznámení na policii, protože vystupujete jako poškozený? I v této situaci Vám můžeme pomoci a kompletně Vás při podání trestního oznámení právně zastoupit. Neváhejte nás kontaktovat!

trestní odpovědnost právnická osoba

Přehled a ceny právních služeb v oblasti trestního práva


ZASTOUPENÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Zastoupíme Vás v každé fázi trestního řízení a pomůžeme Vám minimalizovat negativní následky s ním spojené.

Nejoblíbenější služby z kategorie zastoupení v trestním řízení

Kompletní zastoupení v trestním řízení (obhajoba v trestním řízení)

Využijte služeb zkušeného advokáta v rámci celého trestního řízení a spolehněte se na to, že jsou hájena vaše práva!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Obhajoba obžalovaného v trestním řízení

Nechte se během trestního řízení obhajovat zkušenými odborníky, kteří vždy hájí vaše právo
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Využijte služeb našich zkušených advokátů a vyhněte se záznamu v rejstříku trestů!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Přítomnost advokáta při podání vysvětlení

Využijte možnost přítomnosti advokáta již během podávání vysvětlení policii, pomůžete si tak v rámci dalších fází trestního řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Přítomnost obhájce při výslechu obviněného a svědků

Využijte při výsleších svědků i obviněného možnost přítomnosti advokáta, který v této fázi může klást rozhodující otázky.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení poškozeného v trestním řízení

Využijte jakožto poškozený služeb advokáta, který zajistí, aby byla naplněna všechna vaše práva včetně nároku na náhradu škody.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


SAMOSTATNÉ ÚKONY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Pokud nevyžadujete komplexní zastoupení v průběhu celého trestního případu, můžete se s námi domluvit pouze na jednotlivých úkonech, např. pro Vás sepíšeme požadované dokumenty.

Nejoblíbenější služby z oblasti samostatné úkony v trestním řízení

Dovolání k nejvyššímu soudu

Využijte možnost dovolání k nejvyššímu soudu, pokud nejste spokojeni s rozhodnutím odvolacího soudu.
od 10 990 Kč
Více informací

Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání

Obraťte se na naše advokáty, kteří vám pomohou vyvarovat se nejtemnějším koncům a udělají maximum pro zastavení trestního stíhání.
od 4 490 Kč
Více informací

Odpor proti trestnímu příkazu

Braňte se proti trestnímu příkazu vydanému soudem, naši advokáti vše zajistí v zákonné osmidenní lhůtě.
od 4 990 Kč
Více informací

Příprava trestního oznámení

Pokud jste se rozhodli podat trestní oznámení, jednejte co nejrychleji a využijte služeb zkušeného advokáta.
od 3 990 Kč
Více informací

Stížnost pro porušení zákona

Podnět na stížnost pro porušení zákona vždy putuje do rukou ministra spravedlnosti, proto nechte přípravu na zkušených advokátech.
od 3 990 Kč
Více informací

Ústavní stížnost

Využijte možnost podat ústavní stížnost, naši advokáti vám poradí, kdy na to máte právo a jak postupovat.
od 15 990 Kč
Více informací

Účast při úkonech v trestním řízení

Nepodceňte trestní řízení v žádné z jeho fází a vždy postupujte pod odborným dohledem obhájce, který může celou situaci dramaticky zvrátit.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Žádost o vymazání z rejstříku trestů / zahlazení odsouzení

Zbavte se záznamu v trestním rejstříku! Odborně sepsaná žádost vám může otevřít zcela nové obzory, nejen na trhu práce.
od 4 490 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


TRESTNÉ ČINY PRÁVNICKÝCH OSOB

Řešíte problém s trestnou činností spojenou s Vaší právnickou osobou nebo statutárním orgánem? I zde Vám můžeme pomoci! Také Vám můžeme připravit a nastavit celý compliance program, aby již nic podobného nehrozilo.

Služby z oblasti trestné činy a právnické osoby

Compliance programy pro firmy

Vyhněte se jako firma trestnímu stíhání, nastavíme vám compliance program na míru a v souladu se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Trestní odpovědnost jednatele

Jednatel má trestní odpovědnost a hrozí mu trestí stíhání za jeho jednání v rámci společnosti. Naši zkušení právníci vás zastoupí po celou dobu trestního řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Trestní odpovědnost právnických osob

Ochraňte svoji společnost. Pomůžeme vám s řešením trestní odpovědnosti vaší firmy i s obhajobou v trestním řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


TRESTNÉ ČINY, NA KTERÉ SE SPECIALIZUJEME

Zde naleznete přehled trestných činů, na které se v rámci naší kanceláře specializujeme a se kterými máme největší zkušenosti.

Nejoblíbenější služby trestního práva z oblasti naší specializace

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Braňte se v případech podezření z tzv. praní špinavých peněz a oslovte našeho advokáta, který povede vaši obhajobu a zajistí minimalizaci případných škod.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Zvyšte si šanci na úspěch. Zajistíme vám právní zastoupení a vedení vaší obhajoby.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

Po právní konzultaci a analýze případu navrhujeme nejlepší možné řešení, včetně využití institutu účinné lítosti, a eliminujeme možné následky.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Podvod, pojistný podvod, dotační podvod

Řešení pro trestný čin podvodu? Kvalitní obhajoba, kterou vám na míru připravíme tak, aby opravdu fungovala.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Porušení povinnosti při správě cizího majetku

Máte problém s policií kvůli správě cizího majetku? Obraťte se na specialisty v této oblasti, kdy vám v celém trestním řízení zastoupíme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Kontaktujte naší advokátní kancelář včas a preventivně odstraňte možná rizika. Pokud proti vám bylo zahájeno trestní stíhání, připravíme pro vás obhajobu.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Orientace v této oblasti práva vyžaduje znalosti trestního i finančního práva, a proto kontaktujte naši advokátní kancelář.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zpronevěra

Hrozí vám trestní stíhání, nebo jste už byli obviněni kvůli zpronevěře? Naši právníci vám připraví kompletní obhajobu.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Neoprávněné podnikání

Úspěch při řešení trestného činu neoprávněného podnikání záleží na kvalitní obhajobě. Tu vám rádi poskytneme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Neposkytnutí pomoci

Měli jste pomoci, ale nepomohli jste? Je proti vám vedeno trestní stíhání? Připravíme obhajobu na míru vašemu případu.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Porušení chráněných průmyslových práv

Za porušení chráněných průmyslových práv hrozí až 8 let. Naši zkušení právníci se postarají o vaši obhajobu a v celém řízení vás zastoupí.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Úvěrový podvod

Úvěrový podvod lze spáchat snadno, a to i v případě řádného splácení půjčky. Pokud tento problém řešíte, obraťte se na naši advokátní kancelář.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují