Řešení problémů s úřady

Co úřad, to specifické řešení, postupy a obrana


Naše klienty zastupujeme před různými úřady. Proto známe i specifika jednotlivých úředních postupů a můžeme vám být při řešení problémů s konkrétním úřadem velmi nápomocní. Postupy a řešení finančního úřadu i předmět jeho řízení je totiž velmi odlišný třeba od postupu České obchodní inspekce nebo České národní banky.

Vždy doporučujeme, abyste za právníkem šli co nejdříve. Právník vám totiž pomůže eliminovat zbytečné chyby, které pak může být velmi těžké, ne-li nemožné napravit. Takové chyby totiž mohou zcela znemožnit další obranu a řešení věci. Předtím, než cokoliv uděláte, nebo úředníkům podepíšete, neváhejte nás kontaktovat a my se velmi rádi na váš případ podíváme a pomůžeme vám ho vyřešit.

Přestupky a problém s úřady

Přehled a ceny služeb v kategorii řešení problémů s jednotlivými úřady


Řešení problémů s finančním úřadem

Ať už s finančním úřadem řešíte jakékoli problémy, my vám s nimi pomůžeme! Poskytneme vám detailní analýzu vašich možností a navrhneme to nejlepší řešení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s inspektorátem práce

Váš případ detailně analyzujeme, předestřeme možná řešení a navrhneme vám takové, které je s ohledem na vaše zájmy a ochranu vašich práv to nejlepší.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Hrozí vám Úřad pro ochranu osobních údajů vysokými pokutami, protože dle nich porušujete právní předpisy na ochranu osobních údajů? My vám s tím pomůžeme!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s Českou národní bankou

Máte problém s Českou národní bankou, na který se už cítíte být krátcí? Pomůžeme vám ho vyřešit tak, abychom ochránili vaše práva i oprávněné zájmy.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s Českou obchodní inspekcí

Potýkáte se opakovaně s Českou obchodní inspekcí? Pokud ano, pak se na váš případ podíváme, zanalyzujeme vaše možnosti a navrhneme to nejlepší řešení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s živnostenským úřadem

Trápí vás záležitosti, které musíte řešit s živnostenským úřadem? My s vámi váš případ probereme a poradíme vám, jak se těchto problémů konečně zbavit!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s celním úřadem

Poradíme vám, jak jednat s celním úřadem, abyste nebyli zkráceni na svých právech, a pokud bude třeba, v jednání s ním vás zastoupíme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s finančním arbitrem

Dali jste před soudem přednost finančnímu arbitrovi, ale nevíte, jak takové řízení probíhá? My vás celou problematiku rádi provedeme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s jiným úřadem

V každém případě vaši věc detailně posoudíme, nastíníme vám všechna možná řešení a navrhneme takové, které pro vás bude za daných okolností nejlepší.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s katastrálním úřadem

Pomůžeme vám vyřešit situaci, kdy vám katastrální úřad neumožnil zápis do katastru nemovitostí či jeho změny, aby vaše práva nebyla zkrácena.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s obecním nebo městským úřadem

Nelíbí se vám, jak je vaše záležitost obecním či městským úřadem řešena? Poradíme vám, co v takové situaci můžete či nemůžete a jak postupovat, aby byla tato záležitost zdárně vyřízena.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s úřadem práce

Přišli jste o zaměstnání a chcete se znovu postavit na nohy, ale úřad práce vám v tom ani trochu nepomáhá? Poradíme vám, co s tím!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s Českou správou sociálního zabezpečení

Poskytneme vám detailní právní analýzu situace a nabídneme ty nejlepší možnosti, jak se domoci svých práv.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů se stavebním úřadem

Trvá veškeré vaše jednání se stavebním úřadem nepřiměřeně dlouho? Svěřte celou záležitost nám a my se postaráme, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů se zdravotní pojišťovnou

Odmítá zdravotní pojišťovna váš oprávněný nárok? Poradíme vám, jak postupovat při jednání s ní, abyste se svého nároku domohli.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů v rámci dopravněsprávní agendy

Potýkáte-li se s úřady na úseku dopravy a nevíte si už rady, my vám pomůžeme nalézt vhodné řešení tak, aby bylo v souladu se všemi vašimi zájmy.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují