Vymáhání pohledávek pro věřitele

Získáváme od dlužníků peníze, které patří Vám!


Pokud chcete získat od dlužníků své peníze, je nezbytné jednat. Jednat včas. V opačném případě se totiž může stát, že dlužník skončí v exekuci nebo insolvenci a Vy své peníze už nikdy neuvidíte. Také se může stát, že tak dlouho čekáte, až se Váš nárok promlčí a zase, své peníze už neuvidíte.

Naším úkolem je, aby se tohle nestalo a Vy jste opravdu dostali zaplaceno. Díky propracovaným vymáhacím procesům, kdy jednotlivé pohledávky průběžně monitorujeme a prověřujeme, dosahujeme výborných výsledků a vysokého procenta vymožených pohledávek. Spolupracujeme s léty prověřenými exekutory, kteří velmi rychle blokují veškerý majetek dlužníka, takže se minimalizuje riziko, že by dlužník svůj majetek účelově převedl, aniž by Vám zaplatil. Veškeré instrumenty, které nám právo dává, velmi efektivně je využíváme a hlídáme Vaše peníze.

Přehled a ceny služeb v kategorii vymáhání pohledávek pro věřitele


Analýza vymáhacích postupů a prevence rizik v souvislosti s vymáháním pohledávek

Zanalyzujeme Vaše stávající vymáhací postupy pohledávek, zhodnotíme jejich efektivitu a dáme Vám návrhy na jejich zlepšení.
dle rozsahu
Více informací

Právní analýza portfolia pohledávek

Máte portfolio pohledávek a chcete posoudit jeho vymahatelnost a právní rizika s ním spojená?
dle náročnosti
Více informací

Předžalobní výzva povinnému

Kvalitně sepsaná předžalobní výzva povinnému je prvním krokem k úspěšnému řešení Vašeho sporu s protistranou a mnohdy vede i k dobrovolnému plnění protistrany.
od 2 990 Kč
Více informací

Příprava a vyjednání soudního smíru

Pomůžeme Vám dohodnout se s protistranou a takovou dohodu nechat schválit soudem jako smír!
od 7 990 Kč
Více informací

Vymáhání a správa portfolia pohledávek

Máte více pohledávek a chcete pomoci s jejich řešením? Postaráme se o správu celého Vašeho portfolia pohledávek a jejich aktivní vymáhání!
dle rozsahu
Více informací

Vymáhání pohledávek (jednotlivě)

V případě, že máte pohledávku, postaráme se o její vymožení a v průběhu celého řízení Vás zastoupíme.
15 – 25 % z vymožené částky
Více informací

Zastoupení věřitele v exekučním řízení

Již máte vykonatelnou pohledávku a chcete zastoupit v exekučním řízení? Díky spolupráci s prověřenými exekutory a našemu zastoupení jsme schopni rychle dosáhnout pozitivních výsledků.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení věřitele v insolvenčním řízení

Dostal se Váš dlužník do insolvence? Zastoupíme Vás a uděláme vše pro to, abychom z něj dostali Vaše peníze zpět!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení věřitele v rozhodčím řízení

Máte sjednanou rozhodčí doložku a hledáte zastoupení v rozhodčím řízení? Neváhejte se na nás obrátit!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení věřitele v soudním řízení

Jste věřitel a máte pohledávku za svým dlužníkem? Rádi Vás zastoupíme v průběhu soudního řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují