Založení neziskové organizace

Založení neziskové organizace přesně podle vašich potřeb


Ještě předtím, než se pustíme do samotného zakládání nové neziskové organizace, je potřeba si správně nadefinovat její účel, aby odpovídala vašim požadavkům. To spolu zvládneme na první konzultaci, kdy si vše řekneme a dozvíme se více o vašem záměru.

Na základě toho vám vybereme vhodnou právní formu, včetně všech výhod a nevýhod, které jsou s ní spojeny. Spolu s tím navrhneme i vhodnou strukturu organizace a potřebné personální zajištění. Jakmile se rozhodnete pro konkrétní subjekt, připravíme veškeré potřebné dokumenty a postaráme se o jeho formální založení i zápis do příslušného rejstříku.

právní služby pro neziskové organizace

Přehled a ceny služeb v kategorii založení neziskové organizace


Založení nadace nebo nadačního fondu

Provedeme vás celým procesem založení nadace nebo nadačního fondu. Tak, aby vše fungovalo a splnilo vaše představy.
od 45 900 Kč
Více informací

Založení spolku

Chcete-li si založit spolek, připravíme vám veškerou dokumentaci a zařídíme jeho založení i formální zápis do rejstříku.
od 24 990Kč
Více informací

Založení ústavu

Vytvoříme vám veškerou potřebnou dokumentaci na míru všem vašim požadavkům a zajistíme bezproblémové založení ústavu na míru vašim požadavkům.
od 24 990 Kč
Více informací

Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku a čestné prohlášení

Připravíme Vám souhlas se zápisem do obchodního rejstříku a čestné prohlášení pro bezproblémový zápis statutárního orgánu do OR.
od 2 990 Kč
Více informací

Souhlas s umístěním sídla

Připravíme Vám souhlas s umístěním sídla Vašeho subjektu tak, aby byl bez potíží zapsán do OR.
od 1 990 Kč
Více informací

Zajištění zápisu do obchodního rejstříku

Postaráme se, aby veškeré přípravu návrhu na zápis do OR a zajistíme jeho doručení na příslušný soud.
od 3 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují