Zaměstnání cizinců v ČR

Komplexní asistenční a právní služby pro zaměstnávání cizinců v ČR


Jste cizinec, který chcete pracovat na území ČR? Nebo naopak zaměstnavatel, který chce cizince zaměstnat? V obou případech Vám můžeme poskytnout komplexní asistenci při jednání s úřady a se všemi nezbytnými formalitami. V rámci někerých úkonů Vás dokonce mohou naši právníci i kompletně zastoupit, takže Vám ušetříme čas a starosti.

S procesem zaměstnání cizince dokážeme pomoci již od samého začátku při přípavě dokumentů na schůzku na zastupitelském úřadě v cizině. Postaráme se, aby vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty proběhlo hladce a v nejkratším možném času. Pokud jako cizinec dosud nemáte vybrané pracovní místo, skrze naše partnerské pracovní agentury Vám pomůžeme vhodné místo najít. Také Vám pomůžeme se zajištěním ubytování a s dalšími službami, které jsou se stěhováním do jiné země spojené.

Přehled a ceny služeb v kategorii zaměstnání cizinců v ČR


Asistence pro cizince – zaměstnanci

Potřebujete asistenci v ČR, pomoc při komunikaci s úřady, s vízem, ubytováním nebo s něčím jiným? Naše služba Vám pomůže.
dle náročnosti
Více informací

Modrá karta pro cizince

Příprava žádosti a kompletní dokumentace pro získání povolení k pobytu prostřednictvím modré karty pro více kvalifikované pozice.
od 10 990 Kč
Více informací

Odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra

Příprava odvolání proto rozhodnutí Ministerstva vnitra při zamítnutí žádosti o povolení k pobytu na území ČR.
od 9 490 Kč
Více informací

Zaměstnanecká karta pro cizince

Chcete zaměstnat cizince nebo se jako cizinec chcete nechat zaměstnat. Pomůžeme Vám se získáním zaměstnanecké karty.
od 9 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují