Profesionální smlouvy sportovců v ČR a jak to celé funguje