Rizika pronájmu nebytového prostoru k bydlení

Vlastníte nebytový prostor a chtěli byste ho pronajímat k bydlení? Nebo naopak v nebytovém prostoru bydlíte a přemýšlíte, zda vám za to hrozí postih?

Od roku 2012 je možné nebytové prostory, které nesplňují požadavky na bydlení z hlediska osvětlení, hluku nebo odvětrávání je možné je možné pronajímat za účelem bydlení i nebytové prostory. V inzerátech jsou často označovány jako „ateliér“ či „studio“.

Sankce pro pronajímatele nebytového prostoru

Je tedy v současnosti pronájem nebytového prostoru pro bydlení sankcionován? Pohledem občanského práva je možné pronajmout i nebytový prostor za účelem bydlení. Nicméně ujednají-li si smluvní strany, že „k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor“. To výrazněji dopadá na pronajímatele, jenž má zajistit nezávadné bydlení nájemci. Je přitom jedno, jestli si dohodli, zda pronajímají bytový, nebo nebytový prostor, povinnosti pronajímatele jsou shodné!

V praxi to nepřináší žádné problémy do doby, než se nájemce rozhodne, že bude požadovat po pronajímateli zajištění vhodných podmínek k bydlení. Pokud pronajímatel neodstraní závadný stav, může mu dokonce vypovědět smlouvu o nájmu bez výpovědní doby.

Z výše uvedeného vyplývá, že i, pokud pronajímatel nájemci nepřizná, že se jedná o nebytový prostor, je postavení nájemce shodné s postavením nájemce prostoru bytového. Při určení, zda se jedná o bytový, či nebytový prostor, se nelze spoléhat na údaje uvedené v katastru nemovitostí, ale je nutné skutečně zjišťovat, jak byla nemovitost zkolaudována.

Postih nájemce ze strany stavebního úřadu

Přestože občanské právo nájemce chrání, hrozí mu postih od stavebního úřadu. Podle stavebního zákona se totiž, pokud užívá stavbu (nebo její část) v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, dopouští přestupku proti územnímu rozhodnutí. Za ten lze udělit pokutu i opakovaně.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Podle soudního rozhodnutí z roku 2011 je přestupek povinen prokázat správní orgán. Aby nemohl být obviněný postižen, postačí rozumná pochybnost o otázce, kdo se předmětného jednání dopustil. Břemeno prokazování přestupku leží na bedrech správního orgánu, nestává se tedy v praxi často, že by i v případě, že se nájemce přestupku skutečně dopustí, došlo k udělení pokuty.

V praxi je většinou potřeba, aby se našel stěžovatel, kterému nájemce nebytového prostoru vadí. Ten si stěžuje a tehdy stavební úřad začne situaci řešit.

Trvalé bydliště v nebytovém prostoru

Protože nakonec k plánované novelizaci zákona o evidenci obyvatel, jež by to umožňovala, nedošlo, nelze mít v současnosti trvalé bydliště v nebytovém prostoru. Alespoň pokud k jeho úspěšnému přihlášení nedojde úřednickou chybou.

Mimoprávní posouzení

Právní stránka je sice jedna věc, mimo ni ale může bydlení v nebytovém prostoru přinášet další obtíže. Zejména z toho důvodu, že byt skutečně může poskytovat nevyhovující prostředí pro bydlení. Mohou se v něm vyskytovat plísně, nedostatečné větrání může způsobovat bolesti hlavy a nedostatek světla způsobovat depresi. To ale samozřejmě záleží na konkrétní situaci s přihlédnutím ke skutečnému stavu nebytového prostoru.

Výhodou pro nájemce ale je, že je často nájemné nebytových prostor výrazně nižší než v podobně vybaveném bytovém prostoru s potřebnou kolaudací.

Souhrn

Bydlení, i trvalé, v nebytovém prostoru je fakticky možné, ale skýtá rizika. Pronajímatel se vystavuje riziku, že po něm bude nájemce chtít, aby uvedl nebytové prostory do stavu popsaného kolaudačními předpisy, jinak mu tuto smlouvu může vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce si sice může bez problémů pronajímat, ale, zejména najde-li se stěžovatel, vystavuje se riziku, že dostane pokutu za přestupek dle stavebního zákona.

Dostali jste neoprávněnou pokutu od stavebního úřadu? Potřebujete sepsat nájemní smlouvu a minimalizovat rizika z ní plynoucí? Obraťte se na nás a poskytneme vám kvalitní právní řešení!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Rizika pronájmu nebytového prostoru k bydlení

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!