Rozdíl mezi dohodou o provedení práce a mezi dohodou o pracovní činnosti a kdy je dobré kterou využít?