Rozdíly při prodeji zboží a služeb podnikatelům a spotřebitelům

Nakupujete jako spotřebitel nebo podnikatel?

Mohlo by se zdát, že není žádný rozdíl v tom, když přijdete do obchodu a koupíte si určitý výrobek jako fyzická osoba, nebo pokud si ten stejný výrobek koupíte na fakturu s IČO. Opak je však pravdou. Nakupující podnikatel má totiž zcela odlišná práva než spotřebitel, protože se na něj nevztahuje ochrana, kterou zákon poskytuje spotřebitelským smlouvám.

Spotřebitel je osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti. Uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem a nakupuje zboží a služby pro svoji vlastní potřebu. Za podnikatele se považuje ten, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci obchodní nebo výrobní činnosti, tedy ten, kdo nakupuje výrobky, které slouží k jeho podnikatelské činnosti. Kupní smlouva uzavřená mezi spotřebitelem a podnikatelem spadá do kategorie spotřebitelských smluv, kterým je poskytována zvláštní ochrana. Pokud je spotřebitel zkrácen na svých právech, domůže se nápravy poměrně snadno. Pro podnikatele to již může být složitější.

Spotřebitel nebo podnikatel a reklamace zboží

První oblastí, ve které je spotřebitel oproti podnikateli ve značné výhodě, je reklamace zakoupeného zboží. Obecná záruční doba v délce 24 měsíců platí pro spotřebitele, nikoli však pro podnikatele. Podnikateli tedy prodávající odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí. Při přebírání je tedy potřeba věc pečlivě zkontrolovat, zdali je v pořádku. I pro podnikatele však může být určena záruční doba. Tento údaj může být uveden na obalu výrobku nebo například v záručním listu. Podnikatel by měl také pečlivě číst obchodní podmínky a reklamační řád. V těchto dokumentech může být rovněž uvedena délka záruční doby poskytované prodávajícím. Podnikatel se však musí smířit s tím, že je mu poskytovaná zpravidla kratší záruční doba než spotřebiteli.

Podnikatel musí vytknout vadu zboží bezodkladně a nemusí mít nárok na vyřízení reklamace ve 30 ti denní lhůtě!

Podnikatel si také musí dávat pozor, kdy vadu zboží vytkne. Musí tak totiž učinit bezodkladně poté, kdy se vada objeví. Prodávající by jinak mohl uplatnit námitku pozdního vytknutí vady a nárok podnikateli nepřiznat. Rovněž třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace platí pouze pro spotřebitele. Pokud reklamuje podnikatel, jeho reklamace bude vyřízena v přiměřené lhůtě. Problémem ovšem je, jakou lhůtu lze považovat za přiměřenou a jakou ne.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Podnikatel nemůže uplatňovat neúměrné zkrácení

Kromě reklamace však existují i další oblasti, ve kterých se podnikateli ochrana neposkytuje. Například pokud bude podnikatel při koupi neúměrně zkrácen, nemůže se domáhat zrušení kupní smlouvy. K neúměrnému zkrácení dojde v případě, kdy se strany zavážou k vzájemnému plnění, kdy plnění jedné ze stran je v hrubém nepoměru k plnění druhé strany. Stejná situace nastane v případě lichvy, což je zneužití tísně, nezkušenosti, rozrušení či lehkomyslnosti kupujícího, na základě čehož si dá jedna ze stran slíbit plnění, nebo sama poskytne plnění, jehož majetková hodnota je v hrubém nepoměru k plnění druhé strany. Ani v takovém případě nebude podnikatel chráněn a nemůže se domáhat neplatnosti takové kupní smlouvy.

Automaticky se předpokládá, že každý podnikatel má nadprůměrný rozum

V obchodním styku se předpokládá, že podnikatel je osoba s nadprůměrným rozumem, a proto je schopen jednat opatrněji a zodpovědněji než spotřebitel. Je považován za odborníka, a proto se mu neposkytuje natolik zvýšená ochrana jako spotřebiteli. Otázkou však je, zdali je možné za takového profesionála považovat i drobného živnostníka, který se od spotřebitele natolik neliší…

Potřebujete pomoci s právním řešením? Dejte nám vědět a my se na to rádi podíváme!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Rozdíly při prodeji zboží a služeb podnikatelům a spotřebitelům

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!