fbpx

Rozdíly při založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti?

akciová společnost a společnost s ručením omezeným

Rozdíly při založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti?

Společnost s ručením omezeným (s.r.o. nebo spol. s r.o.) a akciová společnost (a.s.) se řadí mezi kapitálové společnosti. Od osobních společností se odlišují tím, že základní povinností účastníků je vklad, jejichž celkový souhrn tvoří základní kapitál. Hlavní povinností v osobních společnostech je osobní účast na podnikání, což u s.r.o. nebo akciové společnosti není nutné.

Zakladatelské dokumenty společnosti a jejich náležitosti

Obě tyto společnosti se zakládají u notáře sepsáním zakladatelského právního jednání v podobě notářského zápisu. U a.s. se zakladatelské právní jednání nazývá stanovy, u s.r.o. společenská smlouva, pokud společnost zakládá dva a více společníků. Pokud ji zakládá společník jediný, označuje se jako zakladatelská listina. Obecné náležitosti těchto zakladatelských právních jednání jsou stanoveny v občanském zákoníku a platí pro všechny právnické osoby obecně. Těmi nejzákladnějšími náležitostmi jsou název, sídlo, předmět činnosti, určení statutárního orgánu a způsob jeho vytvoření. Také určí první členy statutárního orgánu. Pro kapitálové společnosti je typické v zakladatelském právním jednání ustanovit výši základního kapitálu, správce vkladů a vymezení druhů obchodních podílů. V zásadě však platí, že zakladatelské právní jednání je považováno jako organizační smlouva a může zakotvit libovolná ustanovení.

Cenné papíry – kmenové listy a akcie

U s.r.o. je typické, že společenská smlouva určí, že obchodní podíl každého společníka je vtělen do tzv. kmenového listu. Kmenový list je cenný papír, který musí být volně převoditelný. Podíl představuje míru účasti v obchodní korporaci (podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku) a práva a povinnosti, která z této účasti vyplývají. Stanovy akciové společnosti musí obsahovat více informací, než jiné zakladatelské dokumenty, jelikož musí být přesně dané všechny náležitosti týkající se akcií. Jde zejména o informace o tom, kolik akcií je emitováno, o jaký druh akcií se jedná, emisní kurz akcie, počet hlasů spojených s akcií a mnoho dalších. Stanovy také určí, jaký model řízení (corporate governance) bude akciová společnost mít (monistický nebo dualistický).

Výše základního kapitálu u s.r.o. a a.s.

Souhrn všech vkladů do obchodních korporací se označuje jako základní kapitál. Jeho výše je u kapitálových společností stanovená odlišně. Hodnota základního kapitálu u akciové společnosti je minimálně 2 miliony Kč. Základní kapitál je rozdělený na akcie. U s.r.o. není stanovena minimální výše základního kapitálu, ale minimální výše vkladu, která je 1 koruna. Souhrn všech vkladů tvoří základní kapitál. To znamená, že pokud zakládá s.r.o. jediná osoba na základě zakladatelské listiny, může být vklad a základní kapitál 1 koruna. Kdyby však zakládaly s.r.o. osoby dvě, může vklad každé z těchto osob činit 1 korunu, základní kapitál tak bude 2 koruny. Základní kapitál zastává velmi důležitou funkci v účetnictví společnosti. Řadí se na pravou stranu rozvahy, tedy mezi pasiva a představuje tak jeden ze zdrojů, ze kterých společnost pořídila majetek. Jestliže bude v rozvaze figurovat základní kapitál v hodnotě 1 koruny, bude potřeba pro pořízení majetku použít jiný zdroj, například cizí zdroje, kterými může být úvěr či také půjčka společníka. Lze tedy říci, že z účetního hlediska není základní kapitál v hodnotě 1 koruny příliš optimální. Další věcí je, že s.r.o. s takto nízkým základním kapitálem budí značnou nedůvěryhodnost u věřitelů.

Stoeurové s.r.o.

Na základě legislativy Evropské unie na podporu malého a středního podnikání by měly být náklady na založení nové společnosti pouze 100 eur. Cena by se měla snížit zejména díky tomu, že bude snížená odměna notáře a výše soudního poplatku bude 0 Kč. To ale pouze za splnění určitých podmínek. Nejzákladnější podmínkou je, že společenská smlouva (popř. zakladatelská listina) bude mít pouze nejnutnější náležitosti stanovené občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Druhou podmínkou je, že vkladová povinnost bude splněna pouze peněžitými vklady. I tak však založení s.r.o. s sebou nese další náklady, takže částky pouhých 100 eur nelze zpravidla dosáhnout. K nákladům na založení s.r.o. je nutné připočíst další nutné náklady např. na výpis z evidence rejstříku trestů, ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, založení bankovního účtu, úřední ověření podpisů nebo asistenci odborníka, který pro Vám vše pomůže připravit na míru.

Chcete založit společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost? Rádi se Vám o její založení postaráme!

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Rozdíly při založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti?

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!