Rozdíly při založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti?

akciová společnost a společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným (s.r.o. nebo spol. s r.o.) a akciová společnost (a.s.) se řadí mezi kapitálové společnosti. Od osobních společností se odlišují tím, že základní povinností účastníků je vklad, jejichž celkový souhrn tvoří základní kapitál. Hlavní povinností v osobních společnostech je osobní účast na podnikání, což u s.r.o. nebo akciové společnosti není nutné.

Zakladatelské dokumenty společnosti a jejich náležitosti

Obě tyto společnosti se zakládají u notáře sepsáním zakladatelského právního jednání v podobě notářského zápisu. U a.s. se zakladatelské právní jednání nazývá stanovy, u s.r.o. společenská smlouva, pokud společnost zakládá dva a více společníků. Pokud ji zakládá společník jediný, označuje se jako zakladatelská listina. Obecné náležitosti těchto zakladatelských právních jednání jsou stanoveny v občanském zákoníku a platí pro všechny právnické osoby obecně. Těmi nejzákladnějšími náležitostmi jsou název, sídlo, předmět činnosti, určení statutárního orgánu a způsob jeho vytvoření. Také určí první členy statutárního orgánu. Pro kapitálové společnosti je typické v zakladatelském právním jednání ustanovit výši základního kapitálu, správce vkladů a vymezení druhů obchodních podílů. V zásadě však platí, že zakladatelské právní jednání je považováno jako organizační smlouva a může zakotvit libovolná ustanovení.

Cenné papíry – kmenové listy a akcie

U s.r.o. je typické, že společenská smlouva určí, že obchodní podíl každého společníka je vtělen do tzv. kmenového listu. Kmenový list je cenný papír, který musí být volně převoditelný. Podíl představuje míru účasti v obchodní korporaci (podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku) a práva a povinnosti, která z této účasti vyplývají. Stanovy akciové společnosti musí obsahovat více informací, než jiné zakladatelské dokumenty, jelikož musí být přesně dané všechny náležitosti týkající se akcií. Jde zejména o informace o tom, kolik akcií je emitováno, o jaký druh akcií se jedná, emisní kurz akcie, počet hlasů spojených s akcií a mnoho dalších. Stanovy také určí, jaký model řízení (corporate governance) bude akciová společnost mít (monistický nebo dualistický).

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Výše základního kapitálu u s.r.o. a a.s.

Souhrn všech vkladů do obchodních korporací se označuje jako základní kapitál. Jeho výše je u kapitálových společností stanovená odlišně. Hodnota základního kapitálu u akciové společnosti je minimálně 2 miliony Kč. Základní kapitál je rozdělený na akcie. U s.r.o. není stanovena minimální výše základního kapitálu, ale minimální výše vkladu, která je 1 koruna. Souhrn všech vkladů tvoří základní kapitál. To znamená, že pokud zakládá s.r.o. jediná osoba na základě zakladatelské listiny, může být vklad a základní kapitál 1 koruna. Kdyby však zakládaly s.r.o. osoby dvě, může vklad každé z těchto osob činit 1 korunu, základní kapitál tak bude 2 koruny. Základní kapitál zastává velmi důležitou funkci v účetnictví společnosti. Řadí se na pravou stranu rozvahy, tedy mezi pasiva a představuje tak jeden ze zdrojů, ze kterých společnost pořídila majetek. Jestliže bude v rozvaze figurovat základní kapitál v hodnotě 1 koruny, bude potřeba pro pořízení majetku použít jiný zdroj, například cizí zdroje, kterými může být úvěr či také půjčka společníka. Lze tedy říci, že z účetního hlediska není základní kapitál v hodnotě 1 koruny příliš optimální. Další věcí je, že s.r.o. s takto nízkým základním kapitálem budí značnou nedůvěryhodnost u věřitelů.

Stoeurové s.r.o.

Na základě legislativy Evropské unie na podporu malého a středního podnikání by měly být náklady na založení nové společnosti pouze 100 eur. Cena by se měla snížit zejména díky tomu, že bude snížená odměna notáře a výše soudního poplatku bude 0 Kč. To ale pouze za splnění určitých podmínek. Nejzákladnější podmínkou je, že společenská smlouva (popř. zakladatelská listina) bude mít pouze nejnutnější náležitosti stanovené občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Druhou podmínkou je, že vkladová povinnost bude splněna pouze peněžitými vklady. I tak však založení s.r.o. s sebou nese další náklady, takže částky pouhých 100 eur nelze zpravidla dosáhnout. K nákladům na založení s.r.o. je nutné připočíst další nutné náklady např. na výpis z evidence rejstříku trestů, ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, založení bankovního účtu, úřední ověření podpisů nebo asistenci odborníka, který pro Vám vše pomůže připravit na míru.

Chcete založit společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost? Rádi se Vám o její založení postaráme!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Rozdíly při založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!