Stali jste se obětí podvodu? Poradíme Vám jak postupovat

Může se to stát každému, stačí jen chvíli nedávat pozor a ve vteřině se můžete stát obětí podvodu. V dnešní době, kdy je komunikace lidí přes internet stále intenzivnější, to platí dvojnásob. Lidé však často ani nepoznají, že se stali obětí trestného činu, nebo nad tím, v bagatelních případech, mávnou rukou a situaci neřeší. Takové případy, o kterých se policie nedozví a nestíhá je, spadají pod pojem latentní kriminalita. Tato skrytá kriminalita zahrnuje trestné činy, které vůbec nevyjdou najevo, protože oběť takové kriminality zůstane pasivní a trestný čin nenahlásí. Každý má však právo na právní ochranu, a proto je lepší na policii v každém případě zajít a podat trestní oznámení.

Co je to vlastně podvod?

Nyní si vyjasníme, co přesně znamená podvod. Podvod je majetkový trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo se obohatí, popř. obohatí jiného, tím, že uvede někoho v omyl, využije omylu oběti, která se v něm již v danou chvíli nachází, anebo úmyslně zamlčí podstatné skutečnosti, které kdyby oběť znala, tak by se rozhodla jinak. Takovým jednáním musí pachatel způsobit škodu nejméně pět tisíc korun českých.

Někdo Vás podvedl? Jednejte rychle!

Pokud se na Vás někdo dopustil takového jednání, pravděpodobně jste se stali právě obětí trestného činu podvodu. V takovém případě je nutné zajít na Policii ČR (popř. státní zastupitelství) a podat trestní oznámení. Trestní oznámení může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený. Lze jej podat písemně, doručením na jakékoliv oddělení, nebo ústně do protokolu. Policie, jakožto orgán činný v trestním řízení, má povinnost zahájit trestní řízení, konkrétně fázi prověřování, během které se snaží zjistit, zda se stal trestný čin a opatřuje nezbytné podklady. Možná ne všichni vědí, že poškozený má postavení strany v trestním řízení. Z takového postavení mu vyplývá mnoho oprávnění, kterých si nemusí být, i přes předchozí poučení, vědom, popřípadě neví, jak svá práva správně uplatnit. Proto se může i poškozený nechat zastoupit advokátem a může požadovat, aby byl advokát přítomen při úkonech v trestním řízení od samého počátku, tedy od podání trestního oznámení. Přítomnost advokáta Vám může také zajistit to, že s Vámi bude jednáno přesně tak, jak má a že orgán činný v trestním řízení nijak nezkrátí Vaše práva.

Zjištění podezřelého z podvodu a soudní řízení

Jestliže se podaří zjistit podezřelého a trestní řízení dojde do fáze hlavního líčení, může poškozený navrhnout, nejpozději před zahájením dokazování, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obviněnému povinnost nahradit v penězích majetkovou škodu. Návrh musí obsahovat důvod a výši požadované náhrady a poškozený je povinen toto doložit. Tato část trestního řízení se nazývá adhezní řízení. Takový návrh nelze ovšem podat, jestliže již bylo o takovém nároku rozhodnuto jinak, například v občanskoprávním řízení.

Naše tipy z trestního práva a dalších oblastí si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Zproštění obžaloby

Pokud trestní řízení skončí zproštěním obžaloby, odkáže soud poškozeného s jeho nárokem na občanskoprávní řízení, protože o nároku poškozeného může soud rozhodnout pouze tehdy, pokud je vydán odsuzující rozsudek. V případě, že odsuzující rozsudek vydá, může soud přiznat poškozenému nárok na náhradu škody v plném nebo částečném rozsahu, nebo může odkázat poškozeného s celým nárokem na občanskoprávní řízení, a to v případě, že by muselo být v prováděno další dokazování, které by trestní řízení protáhlo.

Pokud soud v odsuzujícím rozsudku rozhodne o návrhu poškozeného, může poškozený v rozsudku napadnout výrok o náhradě škody. Jestliže však odvolací soud tento výrok zruší, odkáže poškozeného na občanskoprávní řízení. Výrok o vině a trestu se se rušit nebude a případ se nebude vracet k novému projednání.

Začněte situaci řešit podáním trestního oznámení

Je zřejmé, že pokud se stanete obětí trestného činu podvodu a pachatel takového trestného činu bude dopaden, existují právní mechanismy, pomocí kterých můžete získat náhradu škody. Důležité je se nebát a začít situaci řešit. Pokud si nejste v dané situaci jisti, jak postupovat, je vhodné se obrátit na advokáta, který dohlédne, abyste nebyli na svých právech zkráceni.

Chcete podat trestní oznámení? Naši advokáti Vám rádi pomohou!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Stali jste se obětí podvodu? Poradíme Vám jak postupovat

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!