Stát od ledna automaticky zřizuje datové schránky právnickým osobám a dalším subjektům! Týká se to i vás?