Trestní odpovědnost právnické osoby, a jak jí efektivně předcházet!