Trestní odpovědnost v České republice, kdo a kdy je trestně odpovědný?