Trestný čin vraždy a trestný čin zabití. Jaký je pohled z hlediska práva?