fbpx

Ukončení pojistné smlouvy podle občanského zákoníku. Díl 2.

Ukončení pojistné smlouvy podle občanského zákoníku. Díl 2.

V prvním díle miniseriálu o ukončení pojistné smlouvy jste se dozvěděli, kdy máte právo odstoupit od pojistné smlouvy, nyní Vám prozradíme, kdy a jak můžete pojistnou smlouvu vypovědět.

Také se podíváme na možnost dohody o ukončení pojistné smlouvy s pojišťovnou.

Výpověď pojistné smlouvy

Výpověď je jednostranné právní jednání, kterým lze ukončit závazek bez souhlasu druhé strany. Pokud je pojistná smlouva vypovězena, pozbývá platnosti uplynutím výpovědní doby.

Nejčastějším způsobem ukončení pojistné smlouvy je výpověď ke konci pojistného období. Takovou výpověď je potřeba doručit na adresu pojišťovny nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Nestačí tedy výpověď podat k přepravě, tak jako tomu bylo u oznámení o odstoupení. V tomto případě musí již pojišťovna výpověď fyzicky mít. Pokud tuto lhůtu pojistník nestihne, zanikne pojištění až ke konci následujícího pojistného období. Je proto potřeba konec lhůty správně spočítat a nechat si dostatečnou časovou rezervu pro doručení výpovědi. Tímto způsobem však nelze vypovědět životní pojištění.

Dalším typickým příkladem, kdy může dojít k výpovědi v jiném termínu než ve výpovědní lhůtě, je změna vlastníka pojištěné věci. Při změně vlastníka je nutné zaslat výpověď pojišťovně co nejdříve. Pojišťovna totiž bude účtovat pojistné do data nahlášení změny, nikoliv do data prodeje věci. Je vhodné, nikoliv však povinné, k výpovědi připojit i kupní smlouvu, či jinak prokázat prodej věci.

Vypovědět lze také nově uzavřené pojištění, pokud od uzavření smlouvy neuběhly více než dva měsíce. Výpovědní doba je poté osmidenní. Pokud došlo k pojistné události, může pojistník vypovědět pojistnou smlouvu do tří měsíců od takové události. Výpovědní doba je v tomto případě měsíční.

V případě, že pojišťovna jednostranně změní výši pojistného, je povinna tuto změnu oznámit pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má být splaceno pojistné v nové výši na další pojistné období. Jestliže pojistník se změnou nesouhlasí, může svůj nesouhlas vyjádřit pojišťovně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o změně výše pojistného dozvěděl. Takové vyjádření nesouhlasu má za následek zánik pojištění po uplynutí doby, za kterou bylo pojištění již zaplaceno.

Dohoda o ukončení pojistné smlouvy

Stejně jako jste uzavřeli pojistnou smlouvu tím, že jste vy i pojišťovna svobodně vyjádřili svoji vůli vstoupit do takového právního poměru, lze stejným svobodným projevem vůle obou stran pojistnou smlouvu ukončit. V takovém případě záleží pouze na pojišťovně, zdali přistoupí na Váš návrh na ukončení smlouvy. Někdy tak může učinit poté, jestliže bude akceptovat důvod takového návrhu. Takovým důvodem může být například nespokojenost s poskytovanými službami. Platí však to, co je psáno výše. Na ukončení pojistné smlouvy dohodou není žádný právní nárok a souhlas s takovou dohodou nelze na pojišťovně nijak vynucovat.

Potřebujete pomoc od právníka s výpovědí pojistné smlouvy?

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Ukončení pojistné smlouvy podle občanského zákoníku. Díl 2.

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!