Ukončení pojistné smlouvy podle občanského zákoníku. Díl 2.