Úvěr na podnikání a co byste o něm měli vědět?

Úvěr je prostředek, pomocí kterého jedna ze stran získá finanční prostředky pro pokrytí svých nákladů a strana druhá jí tyto finanční prostředky poskytne. Smlouvu o úvěru pak mezi sebou uzavírají dvě strany. Strana, která poskytuje finanční prostředky, se nazývá úvěrující a strana, která peněžní prostředky poptává je úvěrovaný. K platnému uzavření smlouvy je nutné, aby se úvěrující zavázal, že poskytne peněžní prostředky v určité výši a úvěrovaný se zaváže, že peněžní prostředky vrátí a zaplatí úrok. Smlouva o úvěru však zpravidla obsahuje mnohá další ujednání. Zejména úvěrující se chce ochránit, aby o své peníze nepřišel a byly mu vráceny.

Obsah smlouvy o úvěru

Kromě závazku poskytnout peněžní prostředky a vrátit je spolu s úrokem se ve smlouvě o úvěru často stanovuje také způsob čerpání úvěru. Úvěr lze čerpat buď jednorázově, což se používá nejčastěji, například u hypotéky, anebo pozvolně. Pozvolné čerpání úvěru je vhodné v případě, kdy máte určitý projekt, který potřebujete financovat, ale nevíte, kolik přesně peněz budete potřebovat na jeho realizaci. Je jednodušší čerpat pozvolně, než si půjčit více a pak peníze vracet v podobě předčasné splátky. Pořídit úvěr s pozvolným čerpáním bude pravděpodobně dražší, protože banka pro Vás musí mít peníze připravené v likvidní formě, abyste je mohli okamžitě čerpat, a nemůže je tedy zhodnocovat, ale na druhou stranu budete platit méně peněz na úrocích, protože jistina bude nižší a bude se měnit až v čase.

Prohlášení a záruky

Úvěrovaný musí často před samotným čerpáním úvěru vůči bance učinit tzv. prohlášení a záruky v tom smyslu, že společnost je zdravá a nehrozí jí v blízké době krach nebo úpadek. Ve smlouvě o úvěru jsou následně stanoveny sankce za nepravdivost takových prohlášení a záruk. V souvislosti s prohlášeními a zárukami jsou ve smlouvě stanoveny jiné závazky úvěrovaného než jen splácet jistinu a platit úrok. Jinými závazky může například být informační povinnost vůči bance o stavu společnosti, závazek, že společnost nebude uzavírat jiné smlouvy o úvěru s jinými bankami nebo tzv. negative pledge, což znamená závazek, že úvěrovaný nezatíží svůj majetek bez souhlasu banky.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Akcelerace úvěru, zesplatnění

Ochranným mechanismem banky je akcelerace úvěru. To znamená, že se úvěr stane okamžitě splatným a banka může požadovat vrácení všech poskytnutých peněžních prostředků, a to i soudní cestou. Úprava podmínek ve smlouvě o úvěru může být různá. K zesplatnění úvěru může dojít při porušování závazků nebo pokud se ukáže, že prohlášení a záruky byly nepravdivé. Také se často používají dvě speciální klauzule – první z nich je tzv. cross default, na základě které dojde k okamžitému zesplatnění úvěru, pokud úvěrovaný poruší smluvní podmínky vůči jiné bance, která mu souběžně také poskytuje úvěr. Banky se tak chrání před rizikem, že dlužná společnost přestane plnit i jim.

Druhou z klauzulí je tzv. change of control. Ta se používá, pokud banka spojí důvěryhodnost společnosti s osobou, která ji řídí, protože věří v její schopnosti společnost řídit dobře a ziskově. Na základě této klauzule dojde k zesplatnění, pokud by se řídící osoba změnila a banka by na základě toho ztratila důvěru v nové vedení společnosti.

Chcete uzavřít úvěrovou smlouvu? Nechte si ji u nás revidovat a zbytečně se nevystavujte problémům!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Úvěr na podnikání a co byste o něm měli vědět?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!