fbpx

Změny zákoníku práce – Co nového nám přinese aktuální novela?

Změny zákoníku práce

Novela zákoníku práce

Po předchozích neúspěšných snahách došlo k poměrně rozsáhlé novelizaci zákoníku práce, která přináší celou řadu změn koncepčního charakteru.

Většinu změn lze zařadit do některé z následujících kategorií, zahrnujících:

1) sdílené pracovní místo

2) úpravu dovolené

3) doručování ve styku zaměstnavatele a zaměstnance

4) přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

5) náhrady újmy zaměstnancům

6) vysílání pracovníků do zahraničí za účelem poskytování služeb.

Sdílené pracovní místo

Sdílené pracovní místo je nový pracovněprávní institut, který vybočuje z běžného schématu, v němž je to právě zaměstnavatel, kdo určuje rozvržení pracovní doby. Nově bude existovat možnost přijmout na jednu pracovní pozici dva a více zaměstnanců, kteří si sami budou (na základě vzájemné dohody) určovat vzájemné rozvržení pracovní doby.

Podmínkou je, že zaměstnanci na základě společného rozvrhu pracovní doby naplní (každý sám o sobě) průměrnou týdenní pracovní dobu. Dohodnuté rozvržení pracovní doby pak musí zaměstnanci předložit zaměstnavateli  alespoň týden dopředu, jinak jej vypracuje zaměstnavatel sám. Z hlediska zaměstnavatele se však může stát problematickým to, že zákon nestanoví zaměstnancům obecnou povinnost zastoupit náhle nepřítomného kolegu na sdíleném pracovním místě. Což, může zaměstnavatelům přinést provozní těžkosti.

Změny ve výpočtu dovolené

Přesné výpočty dovolené jdou sice nad rámec tohoto článku. Ani v rámci nové právní úpravy však nečekejte ve výpočtu dovolené zjednodušení. Změny ve zkratce přinášejí, že bude nově pracovní doba evidována v hodinách, nikoliv v odpracovaných dnech (směnách). Což by mělo odstranit nespravedlnosti, např. v případě dvou zaměstnanců se stejnou délkou pracovní doby, ale s jejím rozdílným rozvržením. Změní se týkají rovněž krácení dovolené zaměstnancům, kteří bez řádné omluvy zameškávající práci a některých dalších záležitostí.

Naše pracovní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Doručování písemností zaměstnanci i zaměstnavateli

Alespoň z hlediska doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem navzájem se situace zjednoduší. Zákoník práce obsahuje zvláštní ustanovení o doručování, které se používají přednostně před úpravou občanského zákoníku. Jde však pouze o písemnosti stanovené v tomto výčtu: změna, vznik, skončení pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance, platový nebo mzdový výměr, záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, které musí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou. Rozvolní se hierarchická pravidla způsobů doručování písemností zaměstnancům, přestože primárně jim má být doručováno i nadále na pracovišti. Jako nově zařazený způsob doručování zaměstnancům je zařazena datová schránka, byť tato možnost je limitována souhlasem zaměstnance (Opačně při doručování zaměstnavateli není souhlas s doručováním do datové schránky vyžadován.). V rámci poštovního doručování, je pak nejzásadnější změnou doba úložní zásilky.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Z hlediska přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází k omezení situací, kdy k němu dochází. Tento přechod je vlastně zvláštní způsob změny zaměstnavatele bez změny pracovní smlouvy či uzavírání smlouvy nové (např. v situaci, kdy zaměstnavatel prodá obchodní závod fungující jako restaurace, zatímco zaměstnává kuchaře a číšníky, tito se, pokud neodmítnou, stávají přímo ze zákona zaměstnanci kupujícího obchodního závodu). V praxi totiž přechod práv a povinností dopadal i na situace, kdy docházelo (třeba v rámci podnikatelské optimalizace) k outsourcingu některých aktivit zaměstnavatele (typicky účetnictví, IT služeb apod.), což již ve velké většině případu nebude.

Zvýšení náhrad škody a nemajetkové újmy zaměstnancům

Dochází ke zvýšení některých náhrad škody a nemajetkové újmy zaměstnancům, které je na základě své objektivní odpovědnosti (bez ohledu na zavinění) povinen hradit zaměstnavatel. Změny se týkají jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví, náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením či pohřbem, náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých a náhrady věcné škody.

Vysílání zaměstnanců do zahraničí

Při vysílání zaměstnanců do zahraničí doje k uplatnění nových ustanovení zákoníku práce, která jsou do něj zařazována z důvodů harmonizace právem Evropské unie, týkají se zejména odměňování zaměstnanců, cestovních náhrad, podmínek ubytování do zahraničí vyslaných zaměstnanců, dlouhodobého vysílání a silniční dopravy.

Od kdy to začíná?

Účinnost již publikované (a tedy již platné) novely je nastavena ve dvou vlnách. Jednak od 30. 7. 2020 a dále od 1. 1. 2020. Výše uvedené poznámky k novele nejsou všeobsahující, vždyť sama o sobě obsahuje více jak 90 novelizačních bodů, ale snad přispějí alespoň k náhledu, jakých oblastí se týkají.

Pro posouzení konkrétních dopadů přímo na Vaše podnikání či zaměstnání nás neváhejte kontaktovat.

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Změny zákoníku práce - Co nového nám přinese aktuální novela?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!