Zpětvzetí návrhu na vklad do katastru nemovitostí aneb když se zápis nepovede

Katastr nemovitostí a jeho evidence

Má se za to, že informace uvedené v katastru nemovitostí jsou pravdivé, a pokud se dle nich řídíte v dobré víře, jste chráněni zákonem. Přestože tato ochrana není absolutní a může dojít ke zpochybnění zápisu, co je v katastru psáno, to je i dáno.(Tzv. zásada materiální publicity.) Evidence vedená v katastru nemovitostí má velký významnejen při převodu vlastnického práva (např. na základě kupní smlouvy nebo darovací smlouvy) či při zatěžování (typicky zřízením zástavního práva na základě zástavní smlouvy nebo předkupního práva).

Odstranitelné a neodstranitelné vady podání do katastru nemovitostí

Pro úspěšné provedení vkladu je třeba vyvarovat se chyb v návrhu, vkladových listinách nebo v přílohách. Tyto vadylze z procesního hlediska rozlišit na odstranitelné a neodstranitelné. Přičemž neodstranitelnými jsou zejména vady vkladové listiny spočívající v chybném nebo nedostačujícím určením práv a dotyčné nemovitosti. Naopak odstranitelnými je neuhrazení správního poplatku, neověřené podpisy, pokud je zákon vyžaduje, či písařské chyby v textu. Odstranitelné vady lze ve stanovené lhůtě napravit (například uhrazením poplatku atp.) a jedná se pouze o menší zdržení.

Kdy a proč vzít návrh na vklad zpět?

Zpětvzetí je využíváno zejména případě, že dojde ke vzniku neodstranitelných vad v podání návrhu na vklad. Tedy takových vad, pro které nemůže katastrální úřad, návrhu vyhovět. Nemusíte následně dlouze čekat, až katastrální úřad Váš návrh zamítne. Ideální je navíc vzdát se práva na odvolání proti usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí. Zpětvzetím návrhu na vklad následně dojde k nezanedbatelnému urychlení budoucího vkladu. Správní poplatek, jehož výše je v současnosti (2018) stanoví zákon na 1000 Kč, je však bohužel vázán na jednotlivá řízení. Společně s podáním návrhu nového jej tedy budete muset zaplatit znovu.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Jak má takové zpětvzetí návrhu vypadat?

Každé podání do katastru nemovitostí musí splňovat náležitosti podání dle správního řádu. Velmi zjednodušeně je potřeba uvést, (1) kdo návrh podává, (2) čeho se týká a (3) co požadujete. Osoba podávající návrh musí být náležitě určena. Zákon přitom (v obecné úpravě správního řádu) vyjmenovává, které přesně údaje musí být pro tuto identifikaci použity. U fyzické osoby se musí uvést jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt, případně jinou adresu pro doručování. U podnikatelů je rozsah náležitostí podání ještě obsáhlejší. Právnická osoba uvádí svůj název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo nebo jinou doručovací adresu. Podání musí označit konkrétní katastrální úřad a být podepsané, přičemž úředně ověřený podpis není vyžadován. Stejné je to i zpětvzetí podání, které musí rovněž splňovat veškeré výše uvedené náležitosti. U zpětvzetí je pak kromě zpětvzetí celé věci možné podaný návrh také zúžit, tj. vzít návrh zpět pouze z části.

Obrana při nesprávném úředním postupu

Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad není přípustný opravný prostředek, přezkumné řízení, ani obnova řízení. U rozhodnutí o přerušení nebo o zastavení je sice možné odvolání, ale hlavní obranou v případě nesouhlasu s postupem katastrálního úřadu je žaloba dle části páté občanského soudního řádu, tj. v soudním řízení „ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem“ (zde katastrálním úřadem).

Pokud vás zajímá, jak funguje katastr nemovitostí a řízení návrhu na vklad, podívejte se na video níže.

Potřebujete podat návrh na vklad do katastru nemovitostí? Vypracujeme veškerá podání tak, aby vše proběhlo v pořádku!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Zpětvzetí návrhu na vklad do katastru nemovitostí aneb když se zápis nepovede

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!