Bydlím v Praze, ale trvalé bydliště mam v Prostějově, jaký soud bude příslušný?

V insolvenčním řízení jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy (v Praze městský), místní příslušnost se řídí dle bydliště, bydlištěm se rozumí místo pobytu, ve kterém se fyzická osoba zdržuje s úmyslem zdržovat se zde trvale. Takže pokud soudu prokážete, že máte bydliště v Praze, bude insolvenční řízení probíhat u Městského soudu v Praze.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.