AZ LEGAL

víc než jen advokáti

Jakou právní službu hledáte?


Právní služby pro firmy a podnikatele

Kompletní právní servis pro obchodní společnosti a družstva, zakládání společností, převody obchodních podílů, uplatňování práv z obchodních vztahů, příprava smluvní dokumentace a interních právních dokumentů a další.

Podrobné služby »

Nemovitosti

Komplexní právní servis v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí, advokátní úschovy a vypořádání kupní ceny, zastupování před katastrálními a stavebními úřady, příprava kupních a nájemních smluv a další.

Podrobné služby »

Rodinné záležitosti

Zastoupení v řízení o rozvodu manželství, řešení dlužného výživného, nebo zvýšení výživného osvojení a opatrovnictví dítěte, manželské majetkové právo, vypořádání společného jmění manželů a další.

Podrobné služby »

Vymáhání pohledávek

Vymáhání a správa všech druhů pohledávek. Posouzení pohledávek a návrh vhodného řešení pro co nejvyšší úspěšnost vymožení pohledávky. Zastoupení před soudem, spolupráce a řešení s exekutorskými úřady a další.

Podrobné služby »

Trestní záležitosti

Vedení obhajoby v trestních řízeních, zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, příprava a podání trestního oznámení, zastupování poškozených a obrana jejich práv, dovolání, obnova řízení, ústavní stížnosti a další.

Podrobné služby »

Pracovní záležitosti

Příprava pracovních smluv, dohod o provedení práce, interních předpisů zaměstnavatele, zhodnocení rizik vyplývajících z pracovně právních vztahů, zastupování ve sporech mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další.

Podrobné služby »

Přestupky a správní záležitosti

Zastupování v řízeních před orgány veřejné správy, příprava žalob a zastupování před soudy, zastupování v přestupkových řízeních, poradenství v oblasti dopravních přestupků, pomoc se získáním řidičského oprávnění a další.

Podrobné služby »

Právní služby pro SVJ a družstva

Komplexní poradenství a právní servis pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Příprava a revize smluv s dodavateli služeb, pomoc se privatizací bytových domů, založení bytového družstva nebo SVJ, podpora při řešení žádosti o dotace a další.

Podrobné služby »

Právní služby pro občany a spotřebitele

Zastupování před soudy, uplatňování práv a nároků, reklamace v souvislosti s nákupem zboží, řešení problémů s autobazary, pronajímateli, cestovními kancelářemi, pojišťovnami a finančními institucemi, dodavateli služeb a další.

Podrobné služby »

Náhrada škody

Zastoupení při vymáhání náhrady škody před protistranou i před soudem, řešení pracovních úrazů a nemoci z povolání, náhrady škody z dopravních nehod, řešení krácení pojistného plnění a další. Pomůžeme Vám vymoci Váš nárok!

Podrobné služby »

Insolvence a exekuce

Pomoc s řešením dluhů, příprava insolvenčního návrhu a návrhu na oddlužení, zastoupení v insolvenčním řízení, popření pohledávek, podávání přihlášek do insolvenčního řízení, řešení exekucí a další.

Podrobné služby »

Právní služby pro cizince

Cizincům v ČR aktivně poskytujeme právní služby i související asistenci. Dokážeme pomoci se zajištěním víza, s pronájmem nebo koupí nemovitosti, založením společnosti nebo studiem v ČR. Rovněž jsme schopni efektivně zastoupit před všemi úřady a poskytnout poradenství v imigračních záležitostech.

Podrobné služby »

Najdeme pro vás to nejlepší právní řešení!


O advokátní kanceláři


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Nejsme ti, kdo vám poskytnou řešení, až teprve když nastane problém. Jsme ti, kteří vám pomohou problémům předejít a vás samotné naučíme rizika předvídat a minimalizovat je.

AZ LEGAL netvoří jen její zaměstnanci, ale také vy, její klienti. Až s vámi jsme kompletní TÝM, ve kterém budujeme dlouhodobé vztahy na pevných základech. Základem je, aby mezi námi fungovala vzájemná chemie, dobře jsme se znali a mohli si plně důvěřovat. To proto, abychom mohli růst. SPOLEČNĚ.

Naším cílem rozhodně není, abychom vám říkali, co všechno nejde. Naopak uděláme vše pro to, abychom vám našli funkční řešení.

Pokud hledáte tradiční advokátní kancelář, nejspíš si úplně neporozumíme. Pokud ale hledáte progresivního partnera, který bude poradcem a průvodcem na vaší cestě, pak jste na správném místě! Jsme víc než jen advokáti.

Zjistit více »

Co o nás říkají klienti?


Advokátní kancelář v číslech


Na tomto místě naleznete orientační statistiku naší kanceláře a našich pracovníků, abyste měli představu jak intenzivně se jednotlivým případům věnujeme.

1 500 +
Spokojených klientů
2 800 +
Realizovaných případů
80 000 +
Zpracovaných dokumentů
100 000 +
Odpracovaných hodin

Statistika je uvedena k 31.12.2019.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují


Chcete vědět víc o službách naší advokátní kanceláře?


Také právě od toho jsme tu a vše vám rádi zodpovíme.

601 303 666

info@azlegal.cz