Vymáhání pohledávek a dluhů

Pomůžeme Vám vymoci Vaše pohledávky a dluhy!


Jste věřitel a osoba, která Vám dluží peníze, nechce platit? Takových případů je bohužel nepočítaně a bez řešení specialisty je často velmi obtížné se svých peněz a úhrady pohledávky domoci.

V rámci vymáhání pohledávek vždy postupujeme indviduálně podle požadavků klienta a snažíme se z každé pohledávky dostat opravdu maximum. Spolupracujeme s prověřenými exekutorskými úřady a neustále pracujeme na zdokonalování a zefektivnění vymáhacího procesu.

Jsme schopni řešit vymáhání jakýchkoliv typů pohledávek a v jakémkoliv množství. Nezáleží, jestli řešíte vymáhání neuhrazených faktur za svými odběrateli, někomu jste půjčili peníze a ten Vám je nechce vrátit nebo máte třeba dluh na výživném.

O vše potřebné se postaráme a zastoupíme Vás v rámci veškerých soudních a rozhodčích žalob, exekučních nebo insolvenčních řízení i mimosoudního vymáhání pohledávek.

Přehled a ceny právních služeb v oblasti vymáhání pohledávek a dluhů


VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PRO VĚŘITELE

V rámci vymáhání pohledávek je nezbytné učinit veškeré kroky, aby Vaše pohledávka byla vymožena v maximální možné výši. Podnikneme proto vše, abychom pro Vás získali maximum.

Nejoblíbenější služby z kategorie vymáhání pohledávek pro věřitele

Analýza vymáhacích postupů a prevence rizik v souvislosti s vymáháním pohledávek

Zanalyzujeme Vaše stávající vymáhací postupy pohledávek, zhodnotíme jejich efektivitu a dáme Vám návrhy na jejich zlepšení.
dle rozsahu
Více informací

Právní analýza portfolia pohledávek

Máte portfolio pohledávek a chcete posoudit jeho vymahatelnost a právní rizika s ním spojená?
dle náročnosti
Více informací

Předžalobní výzva povinnému

Kvalitně sepsaná předžalobní výzva povinnému je prvním krokem k úspěšnému řešení Vašeho sporu s protistranou a mnohdy vede i k dobrovolnému plnění protistrany.
od 2 990 Kč
Více informací

Příprava a vyjednání soudního smíru

Pomůžeme Vám dohodnout se s protistranou a takovou dohodu nechat schválit soudem jako smír!
od 7 990 Kč
Více informací

Vymáhání a správa portfolia pohledávek

Máte více pohledávek a chcete pomoci s jejich řešením? Postaráme se o správu celého Vašeho portfolia pohledávek a jejich aktivní vymáhání!
dle rozsahu
Více informací

Vymáhání pohledávek (jednotlivě)

V případě, že máte pohledávku, postaráme se o její vymožení a v průběhu celého řízení Vás zastoupíme.
15 – 25 % z vymožené částky
Více informací

Zastoupení věřitele v exekučním řízení

Již máte vykonatelnou pohledávku a chcete zastoupit v exekučním řízení? Díky spolupráci s prověřenými exekutory a našemu zastoupení jsme schopni rychle dosáhnout pozitivních výsledků.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení věřitele v insolvenčním řízení

Dostal se Váš dlužník do insolvence? Zastoupíme Vás a uděláme vše pro to, abychom z něj dostali Vaše peníze zpět!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení věřitele v rozhodčím řízení

Máte sjednanou rozhodčí doložku a hledáte zastoupení v rozhodčím řízení? Neváhejte se na nás obrátit!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení věřitele v soudním řízení

Jste věřitel a máte pohledávku za svým dlužníkem? Rádi Vás zastoupíme v průběhu soudního řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK A PŘÍPRAVA DOKUMENTACE

Naším úkolem je připravit veškeré dokumenty a zajišťovací instrumenty tak, aby Vás a Vaše peníze co nejvíce chránily. Na míru konkrétnímu případu, který řešíte, tedy připravíme potřebné dokumenty, aby pravděpodobnost úspěšného vymožení případné pohledávky byla co nejvyšší.

Nejoblíbenější služby z oblasti zajištění pohledávek

Dohoda o narovnání

Řešíte spor s protistranou, ale jste ještě schopni usednout k jednacímu stolu? V takovém případě je nutné mít vše písmeně. Sepíšeme Vám dohodu o narovnání!
od 3 990 Kč
Více informací

Návrh na vydání předběžného opatření

Potřebujete rychle ochránit své zájmy, aby je protistrana nepoškodila a nezkrátila Vás na Vašich právech? Řešením může být předběžné opatření!
od 8 490 Kč
Více informací

Smlouva o zápůjčce

Chcete někomu půjčit peníze? Kvalitní smlouva je základem. Připravíme Vám takovou, aby Vás co nejlépe chránila!
od 3 990 Kč
Více informací

Smlouva o zřízení zástavního práva

Jednou z nejbezpečnějších možností, jak zajistit pohledávky je využít zástavního práva. Připravíme Vám kvalitní smlouvu!
od 4 490 Kč
Více informací

Smlouva o úvěru

Chcete půjčovat peníze a inkasovat úroky? Připravíme Vám na míru úvěrovou smlouvu podle Vašich požadavků, která Vás co nejvíce ochrání!
od 5 990 Kč
Více informací

Směnky

Směnka může někdy sloužit jako velmi dobrý nástroj pro zajištění pohledávek. Musí být ale připravena bezchybně. O to se pro Vás rádi postaráme!
od 3 490 Kč
Více informací

Uznání dluhu

Máte pohledávku a chcete si zajistit její lepší vymahatelnost? Připravíme pro Vás dokument uznání dluhu!
od 3 990 Kč
Více informací

Započtení pohledávek

Máte pohledávku za protistranou a ona za Vámi? Využijte možnosti započtení pohledávek, připravíme Vám k tomu kvalitní smlouvu!
od 3 490 Kč
Více informací

Žaloba na bezdůvodné obohacení

Obohatil se někdo na Váš úkor? Nárokujte bezdůvodné obohacení, připravíme Vám k tomu žalobu k soudu!
od 7 990 Kč
Více informací

Žaloba pro vymožení pohledávky

Máte nezaplacenou pohledávku a dlužník se nemá k placení? Připravíme Vám žalobu k soudu, abyste své peníze dostali zpět!
od 7 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují