Zajištění pohledávek

Pomáháme zajistit pohledávky za Vašimi dlužníky, abyste dostali peníze zpět!


Úspěšnost vymáhání pohledávek se často odvíjí od toho, jak dlouhá doba uplynula od data splatnosti pohledávky a také jakým způsobem máte samotnou pohledávku zajištěnou. V souvislosti s úspěšností vymožení peněz je samozřejmě i bonita Vašeho dlužníka. Pokud nemá žádný majetek, trvalé bydliště má na úřadě a pracuje načerno nebo vůbec, bude pravděpodobnost, že své peníze dostanete, velmi malá.

Věřitelům radíme, jaké nejlepší instrumenty zvolit, aby taková pohledávka byla správně zajištěna. Často se totiž setkáváme i s případy, že lidé půjčí statisíce bez jakéhokoliv dokumentu. A to je samozřejmě špatně! Rádi pro Vás připravíme zajišťovací instrumenty, smlouvy o zápůjčce, zástavní smlouvy a další dokumenty, které Vám výrazně pomohou zvýšit pravděpodobnost úspěšného vymožení peněz!

Přehled a ceny služeb v kategorii zajištění pohledávek


Dohoda o narovnání

Řešíte spor s protistranou, ale jste ještě schopni usednout k jednacímu stolu? V takovém případě je nutné mít vše písmeně. Sepíšeme Vám dohodu o narovnání!
od 3 990 Kč
Více informací

Návrh na vydání předběžného opatření

Potřebujete rychle ochránit své zájmy, aby je protistrana nepoškodila a nezkrátila Vás na Vašich právech? Řešením může být předběžné opatření!
od 8 490 Kč
Více informací

Smlouva o zápůjčce

Chcete někomu půjčit peníze? Kvalitní smlouva je základem. Připravíme Vám takovou, aby Vás co nejlépe chránila!
od 3 990 Kč
Více informací

Smlouva o zřízení zástavního práva

Jednou z nejbezpečnějších možností, jak zajistit pohledávky je využít zástavního práva. Připravíme Vám kvalitní smlouvu!
od 4 490 Kč
Více informací

Smlouva o úvěru

Chcete půjčovat peníze a inkasovat úroky? Připravíme Vám na míru úvěrovou smlouvu podle Vašich požadavků, která Vás co nejvíce ochrání!
od 5 990 Kč
Více informací

Směnky

Směnka může někdy sloužit jako velmi dobrý nástroj pro zajištění pohledávek. Musí být ale připravena bezchybně. O to se pro Vás rádi postaráme!
od 3 490 Kč
Více informací

Uznání dluhu

Máte pohledávku a chcete si zajistit její lepší vymahatelnost? Připravíme pro Vás dokument uznání dluhu!
od 3 990 Kč
Více informací

Započtení pohledávek

Máte pohledávku za protistranou a ona za Vámi? Využijte možnosti započtení pohledávek, připravíme Vám k tomu kvalitní smlouvu!
od 3 490 Kč
Více informací

Žaloba na bezdůvodné obohacení

Obohatil se někdo na Váš úkor? Nárokujte bezdůvodné obohacení, připravíme Vám k tomu žalobu k soudu!
od 7 990 Kč
Více informací

Žaloba pro vymožení pohledávky

Máte nezaplacenou pohledávku a dlužník se nemá k placení? Připravíme Vám žalobu k soudu, abyste své peníze dostali zpět!
od 7 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují